001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

سرزمین ما

سرزمین ما برنامه ایست از گروه تفسیر خبر که به بررسی اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی اقوام ایرانی و وضعیت معیشتی ایشان می پردازد.

سرزمین ما شنبه 5 بهمن

در کردستان چه میگذرد؟ سهم این منطقه از ایران در ثروت ملی کل کشور چه میزان است؟ آیا پول نفت به سر سفره مردم کردستان نیز میرسد؟ چرا فقر و بیماری روز به روز در این ...

ببینید »

سرزمین ما شنبه 28 دی

در این شماره از سرزمین ما به دو منطقه از ایران می پردازیم و ویژگی های آنها را مورد توجه قرار می دهیم، در نیمه نخست برنامه به خراسان بزرگ زادگاه شاعران بزرگ می رویم که ...

ببینید »

سرزمین ما شنبه 21 دی

میهمانان امروز جمشید چالنگی در برنامه سرزمین ما آقایان محمد سفریان از استدیو لندن و مهیستان بختیاری از ترکیه  هستند . با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک ...

ببینید »

سرزمین ما شنبه 14 دی

در این شماره از سرزمین ما که نخستین برنامه در سال 2014 میلادی است می پردازیم به وضعیت اقتصادی ایران با این نگاه که در یک حکومت فدرال اقتصاد چه وضعیتی دارد و چگونه اداره می ...

ببینید »

سرزمین ما شنبه 7 دی

سرزمین ما برنامه ایست از گروه تفسیر خبر که به بررسی اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی اقوام ایرانی و وضعیت معیشتی ایشان می پردازد. در این شماره نگاهی می اندازیم به برنامه های پیشین سرزمین ...

ببینید »

سرزمین ما شنبه 30 آذر

سرزمین ما برنامه ایست از گروه تفسیر خبر که به بررسی اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی اقوام ایرانی و وضعیت معیشتی ایشان می پردازد. میهمان امروز جمشید چالنگی در سرزمین ما آقای اسفندیار منفرد زاده ...

ببینید »

سرزمین ما شنبه 23 آذر

سرزمین ما برنامه ایست از گروه تفسیر خبر که به بررسی اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی اقوام ایرانی و وضعیت معیشتی ایشان می پردازد. وضعیت اقتصادی نابسامان و وخامت اوضاع بهداشت و بیکاری در کشور ...

ببینید »

سرزمین ما شنبه 16 آذر

سرزمین ما برنامه ایست از گروه تفسیر خبر که به بررسی اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی اقوام ایرانی و وضعیت معیشتی ایشان می پردازد. در این شماره از سرزمین ما خواهیم پرداخت به مباحثی چون ...

ببینید »