کوچ ایرانیان

کوچ ایرانیان یکشنبه ها در سه نوبت از تلویزیون ایرا فردا پخش میشود. پخش اول ساعت 22:30 به وقت تهران خواهد بود. این صفحه آرشیو کل برنامه های پخش شده را در دسترس شما قرار میدهد. کافی است موس خود را به سمت پایین بکشید تا برنامه ها را به ترتیب شماره تماشا کنید.

Untitled-16+326

کوچ ایرانیان / فصل سوم قسمت 99

در این شماره از کوچ ایرانیان شاهد بخش پایانی (سوم) از گفتگوی علی لیمونادی با دکتر نصرت‌الله جهانشاهلو افشار (اردیبهشت ۱۲۹۲ برابر با ۱۹۱۳ (میلادی) در تهران – ۱۲ مهر ۱۳۹۱ برلین، آلمان) خواهیم بود. با ...

ببینید »
Untitled-266+96-9658

کوچ ایرانیان / فصل سوم قسمت 98

در این شماره از کوچ ایرانیان شاهد بخش دوم از گفتگوی علی لیمونادی با دکتر نصرت‌الله جهانشاهلو افشار (اردیبهشت ۱۲۹۲ برابر با ۱۹۱۳ (میلادی) در تهران – ۱۲ مهر ۱۳۹۱ برلین، آلمان) خواهیم بود. با ما ...

ببینید »
Untitled-1996+696+692

کوچ ایرانیان / فصل سوم قسمت 97

در این شماره از کوچ ایرانیان شاهد گفتگوی علی لیمونادی با دکتر نصرت‌الله جهانشاهلو افشار (اردیبهشت ۱۲۹۲ برابر با ۱۹۱۳ (میلادی) در تهران – ۱۲ مهر ۱۳۹۱ برلین، آلمان) خواهیم بود. با ما همراه باشید و ...

ببینید »
Untitled-133336

کوچ ایرانیان / فصل سوم قسمت 96

در این شماره از کوچ ایرانیان شاهد بخش سوم گفتگوی علی لیمونادی با دکتر امیر اصلان افشار رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی خواهیم بود. با ما همراه باشید و نظرات و دیدگاههای خود را پیرامون موضوعات مطرح ...

ببینید »
Untitled-13333

کوچ ایرانیان / فصل سوم قسمت 95

در این شماره از کوچ ایرانیان شاهد بخش دوم گفتگوی علی لیمونادی با دکتر امیر اصلان افشار رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی خواهیم بود. با ما همراه باشید و نظرات و دیدگاههای خود را پیرامون موضوعات مطرح ...

ببینید »
Untitled-1++656202146+d

کوچ ایرانیان / فصل سوم قسمت 94

در این شماره از کوچ ایرانیان شاهد گفتگوی علی لیمونادی با دکتر امیر اصلان افشار رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی خواهیم بود. با ما همراه باشید و نظرات و دیدگاههای خود را پیرامون موضوعات مطرح شده در ...

ببینید »
Untitled-1996+545215

کوچ ایرانیان / فصل سوم قسمت 93

در این شماره از کوچ ایرانیان در ادامه بحث سه هفته ی گذشته شاهد بخش آخر گفتگوی علی لیمونادی با مهدی خان بابا تهرانی خواهیم بود. با ما همراه باشید و کوچ ایرانیان را با دوستان ...

ببینید »
Untitled-1b77rjh4

کوچ ایرانیان / فصل سوم قسمت 92

در این شماره از کوچ ایرانیان در ادامه بحث هفته ی گذشته شاهد بخش سوم گفتگوی علی لیمونادی با مهدی خان بابا تهرانی خواهیم بود. با ما همراه باشید و کوچ ایرانیان را با دوستان و ...

ببینید »