کوچ ایرانیان

کوچ ایرانیان یکشنبه ها در سه نوبت از تلویزیون ایرا فردا پخش میشود. پخش اول ساعت 22:30 به وقت تهران خواهد بود. این صفحه آرشیو کل برنامه های پخش شده را در دسترس شما قرار میدهد. کافی است موس خود را به سمت پایین بکشید تا برنامه ها را به ترتیب شماره تماشا کنید.

کوچ ایرانیان / فصل سوم قسمت 92

در این شماره از کوچ ایرانیان در ادامه بحث هفته ی گذشته شاهد بخش سوم گفتگوی علی لیمونادی با مهدی خان بابا تهرانی خواهیم بود. با ما همراه باشید و کوچ ایرانیان را با دوستان و ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل سوم قسمت 91

در این شماره از کوچ ایرانیان در ادامه بحث هفته ی گذشته شاهد بخش دوم گفتگوی علی لیمونادی با مهدی خان بابا تهرانی خواهیم بود. با ما همراه باشید و کوچ ایرانیان را با دوستان و ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل سوم قسمت 90

با درود فراوان حضور شما خوبان و همراهان تلویزیون ایران فردا. در این شماره از کوچ ایرانیان شاهد گفتگوی علی لیمونادی با مهدی خان بابا تهرانی خواهیم بود. با ما همراه باشید و کوچ ایرانیان را ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل سوم قسمت 89

با درود فراوان حضور شما خوبان و همراهان تلویزیون ایران فردا. در این شماره از برنامه کوچ ایرانیان گفتگوی هفته ی پیش با خانم فریبا هشترودی، روزنامه نگار و از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق ایران ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل سوم قسمت 88

با درود فراوان حضور شما خوبان و همراهان تلویزیون ایران فردا. در این شماره از برنامه کوچ ایرانیان گفتگوی مفصلی خواهیم داشت با خانم فریبا هشترودی روزنامه نگار و از اعضای پیشین سازمان مجاهدین خلق ایران. ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل سوم قسمت 87

با درود فراوان حضور شما خوبان و همراهان تلویزیون ایران فردا. در این شماره از برنامه کوچ ایرانیان گفتگوی مفصلی خواهیم داشت با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و خانم گردآفرید بانوی هنرمند نقال شاهنامه. با ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل سوم قسمت 86

با درود فراوان حضور شما خوبان و همراهان تلویزیون ایران فردا. در این شماره از برنامه کوچ ایرانیان گفتگوی مفصلی خواهیم داشت با آقای ناصر شاهین پر، مورخ و تاریخ شناس و خانم پری اباصلتی بانوی ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل سوم قسمت 85

با درود فراوان حضور شما خوبان و همراهان تلویزیون ایران فردا. در این شماره از برنامه کوچ ایرانیان گفتگوی مفصلی با آقایان علی رضا میبدی و کاظم علمداری خواهیم داشت . با ما همراه باشید و ...

ببینید »