کوچ ایرانیان

کوچ ایرانیان یکشنبه ها در سه نوبت از تلویزیون ایرا فردا پخش میشود. پخش اول ساعت 22:30 به وقت تهران خواهد بود. این صفحه آرشیو کل برنامه های پخش شده را در دسترس شما قرار میدهد. کافی است موس خود را به سمت پایین بکشید تا برنامه ها را به ترتیب شماره تماشا کنید.

hghsha

کوچ ایرانیان / فصل چهارم قسمت ۱۱۵

در این شماره از برنامه نگاهی خواهیم داشت به سی سال قبل و  جنگ ایران و عراق، ترور فعالان سیاسی خارج از کشور، کشتار دگر اندیشان داخل کشور و کوچ بزرگ ایرانیان. در نگاه به کوچ ...

ببینید »
ueywu

کوچ ایرانیان / فصل چهارم قسمت ۱۱۳

در این شماره از برنامه کوچ ایرانیان به ادامه گفتگوی هفته گذشته با آقای عبدالله قراگوزلو روزنامه نگار و نماینده مجلس می پردازیم. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم ...

ببینید »
662024

کوچ ایرانیان / فصل چهارم قسمت ۱۱۲

در این شماره از برنامه کوچ ایرانیان گفتگویی خواهیم داشت با عبدالله قراگوزلو روزنامه نگار و نماینده مجلس. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.

ببینید »
vegwgw

کوچ ایرانیان / فصل چهارم قسمت ۱۱۱

در ابتدای این شماره از برنامه کوچ ایرانیان گفتگویی خواهیم داشت با علیرضا میبدی و سپس به ادامه گفتگوی هفته گذشته با دکتر اسماعیل خویی شاعر و استاد دانشگاه می پردازیم. در نگاه به کوچ ایرانیان ...

ببینید »
bsbbwbb

کوچ ایرانیان / فصل چهارم قسمت ۱۱۰

در ابتدای این شماره از برنامه کوچ ایرانیان اشاره ای خواهیم داشت به چند تن از کوچ کنندگان از وطن که امسال در میان ما نیستند، سپس به ادامه گفتگوی هفته گذشته با دکتر اسماعیل خویی ...

ببینید »
vdgegg

کوچ ایرانیان / فصل چهارم قسمت ۱۰۹

در این شماره از کوچ ایرانیان به ادامه گفتگوی هفته گذشته با دکتر اسماعیل خویی شاعر و استاد دانشگاه می پردازیم. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را ...

ببینید »
yeywtyty

کوچ ایرانیان / فصل چهارم قسمت ۱۰۸

در این شماره از کوچ ایرانیان به گفتگو با دکتر اسماعیل خویی شاعر و استاد دانشگاه می پردازیم. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.

ببینید »