کوچ ایرانیان

کوچ ایرانیان یکشنبه ها در سه نوبت از تلویزیون ایرا فردا پخش میشود. پخش اول ساعت 22:30 به وقت تهران خواهد بود. این صفحه آرشیو کل برنامه های پخش شده را در دسترس شما قرار میدهد. کافی است موس خود را به سمت پایین بکشید تا برنامه ها را به ترتیب شماره تماشا کنید.

کوچ ایرانیان / فصل دوم – قسمت 58

با درود فراوان حضور شما یاران و همراهان تلویزیون ایران فردا. پنجاه و هشتمین قسمت از مجموعه کوچ ایرانیان را با مروری بر خبر تکان دهنده آمار سالانه مهاجرت نخبگان ایرانی آغاز میکنیم. در این شماره ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل دوم – قسمت 57

با درود فراوان حضور شما نازنینان و همراهان تلویزیون ایران فردا. در این برنامه به ادامه بررسی فعالیت اپوزیسیون خارج از کشور می پردازیم و در همین ارتباط پای صحبت های دکتر “محمد درخشش” وزیر فرهنگ ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل دوم – قسمت 56

با درود فراوان حضور شما نازنینان و همراهان تلویزیون ایران فردا. در این شماره از کوچ ایرانیان به ادامه گفتگو با دکتر “محسن سازگارا” می پردازیم و دلایل مهاجرت ایشان را در جریان انقلاب ایران جویا ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل دوم – قسمت 55

با درود فراوان حضور شما نازنینان و همراهان تلویزیون ایران فردا. در این شماره از کوچ ایرانیان گفتگویی داریم با آقای دکتر “محسن سازگارا” و دلایل مهاجرت ایشان را در جریان انقلاب ایران جویا می شویم ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل دوم – قسمت 54

با درود فراوان حضور شما نازنینان و همراهان تلویزیون ایران فردا. در این شماره از کوچ ایرانیان همراه با میهمان ارجمند برنامه آقای دکتر منصور فرهنگ (نماینده سابق ایران در سازمان ملل متحد و استاد دانشگاه) ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل دوم – قسمت 53

در این شماره از کوچ ایرانیان به گفتگو با آقای “ایرج پزشکزاد” خالق “دائی جان ناپلئون” یکی از شاهکارهای ادبی ایران می پردازیم و دلایل خروج و کوچ اجباری این هنرمند فرزانه را از زبان خود ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل دوم – قسمت 52

در این شماره از کوچ ایرانیان به گفتگو با دکتر کاظم علمداری (جامعه شناس و استاد دانشگاه) می پردازیم و نگاهی خواهیم داشت به مهمترین وقایع و تحولات در رژیم حاکم بر کشورمان و درگیری های ...

ببینید »

کوچ ایرانیان / فصل دوم – قسمت 51

با درود فراوان حضور شما نازنینان و همراهان برنامه “کوچ ایرانیان”. در این شماره از برنامه در ادامه سلسله گفتگوها در ارتباط با دلایل کوچ بزرگ ایرانیان و همچنین علل عدم موفقیت در نیل به آزادی ...

ببینید »