001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

کوچ ایرانیان ۱۲۷ – مروری بر چهل سال سیاه

در این شماره از کوچ ایرانیان گفتگویی خواهیم داشت با آقای مهدی خانبابا تهرانی و گوشه ای از مصاحبه با سیّد مجتبیٰ آقا بُزرگِ علوی شهرت‌ یافته یه بزرگ علوی در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.

یوتیوب فایل صوتی