کوچ ایرانیان ۱۲۴ – مروری بر چهل سال سیاه

در این شماره از کوچ ایرانیان گفتگویی خواهیم داشت با آقای اردشیر زاهدی، ابوالحسن بنی صدر، منوچهر رزم آرا و پرویز دستمالچی. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.

یوتیوب فایل صوتی