فیم پرشیا

فیم پرشیا برنامه ایست متفاوت که در آن با بزرگان دنیای موسیقی به استعداد یابی هنری جوانان ایرانی در این زمینه می پردازیم و ستاره بعدی صحنه ها را به شما معرفی خواهیم کرد. با ما همراه باشید

فیم پرشیا قسمت صد و سی و سه

این شماره از فیم به میزبانی شهبال شب پره، اختصاص دارد به گفتگو با سه جوان ایرانی در ارتباط با دشواری های فرهنگی اجتماعی برای فعالیت در عرصه موسیقی. با ما همراه باشید و نظرات خود ...

ببینید »

فیم پرشیا قسمت صد و سی و دو

از شما دعوت میکنیم که به تماشای فیم پرشیا به میزبانی شهبال شب پره بنشینید. با ما همراه باشید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

ببینید »

فیم پرشیا قسمت صد و سی و یک

از شما دعوت میکنیم که به تماشای فیم پرشیا به میزبانی شهبال شب پره بنشینید. این برنامه اختصاص دارد به شهرام شب پره نبض پر تپش موزیک ایران. با ما همراه باشید و نظرات خود را ...

ببینید »

فیم پرشیا قسمت صد و سی

از شما دعوت میکنیم که به تماشای فیم پرشیا به میزبانی شهبال شب پره بنشینید. در این برنامه به موسیقی ایرانی در لس آنجلس می پردازیم. با ما همراه باشید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

فیم پرشیا قسمت صد و بیست و نه

این شماره از فیم به میزبانی شهبال شب پره، اختصاص دارد به بازسازی آهنگ ها و همچنین یادی از کسانی که در عرصه موسیقی ایرانی فعالیت کرده اند اما نام آنها کمتر شنیده شده است. با ...

ببینید »

فیم پرشیا قسمت صد و بیست و هشت

از شما دعوت میکنیم که به تماشای فیم پرشیا به میزبانی شهبال شب پره بنشینید. با ما همراه باشید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

ببینید »

فیم پرشیا قسمت صد و بیست و هفت

از شما دعوت میکنیم که به تماشای فیم پرشیا به میزبانی شهبال شب پره بنشینید. با ما همراه باشید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

ببینید »

فیم پرشیا قسمت صد و بیست و شش

این برنامه از فیم اختصاص دارد به گفتگوی شهبال شب پره با (ادوین و پرویز) دو تن از اعضای گروه بلک کتس. با ما همراه شوید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم.

ببینید »