فیم پرشیا

فیم پرشیا برنامه ایست متفاوت که در آن با بزرگان دنیای موسیقی به استعداد یابی هنری جوانان ایرانی در این زمینه می پردازیم و ستاره بعدی صحنه ها را به شما معرفی خواهیم کرد. با ما همراه باشید

فیم پرشیا قسمت صد و چهل

این شماره از فیم اختصاص دارد به گفتگوی شهبال شب پره با آقای فرید زلاند (آهنگساز). با ما همراه باشید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

ببینید »

فیم پرشیا قسمت صد و سی و نه

از شما دعوت میکنیم که به تماشای فیم پرشیا به میزبانی شهبال شب پره بنشینید. با ما همراه باشید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

ببینید »

فیم پرشیا قسمت صد و سی و هشت

از شما دعوت میکنیم که به تماشای فیم پرشیا به میزبانی شهبال شب پره بنشینید . با ما همراه باشید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

ببینید »

فیم پرشیا قسمت صد و سی و هفت

این شماره از فیم اختصاص دارد به گفتگوی شهبال شب پره با تامین و ای دل اعضای گروه ۲۵باند. با ما همراه باشید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

ببینید »

فیم پرشیا قسمت صد و سی و شش

از شما دعوت میکنیم که به تماشای فیم پرشیا به میزبانی شهبال شب پره بنشینید . با ما همراه باشید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

ببینید »

فیم پرشیا قسمت صد و سی و پنج

از شما دعوت میکنیم که به تماشای فیم پرشیا به میزبانی شهبال شب پره بنشینید . با ما همراه باشید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

ببینید »

فیم پرشیا قسمت صد و سی و چهار

این شماره از فیم به میزبانی شهبال شب پره اختصاص دارد به معرفی نوازندگانی که باعث اعطلای نام ایران در مجامع بین المللی هنری شدند. با ما همراه باشید و نظرات خود را در ارتباط با ...

ببینید »

فیم پرشیا قسمت صد و سی و سه

این شماره از فیم به میزبانی شهبال شب پره، اختصاص دارد به گفتگو با سه جوان ایرانی در ارتباط با دشواری های فرهنگی اجتماعی برای فعالیت در عرصه موسیقی. با ما همراه باشید و نظرات خود ...

ببینید »