001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

فیم پرشیا

فیم پرشیا برنامه ایست متفاوت که در آن با بزرگان دنیای موسیقی به استعداد یابی هنری جوانان ایرانی در این زمینه می پردازیم و ستاره بعدی صحنه ها را به شما معرفی خواهیم کرد. با ما همراه باشید

فیم پرشیا قسمت سی و دوم

برنامه این هفته فیم پرشیا اختصاص دارد به گفتگوی شهبال شب پره با هنگامه خواننده پاپ ایرانی. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

ببینید »

فیم پرشیا قسمت سی و یکم

همراه با شهبال شب پره در قسمتی دیگر از فیم پرشیا با شما خواهیم بود و نگاهی خواهیم داشت به نوازندگانی که تاثیر بسزایی در پیشرفت موسیقی جهانی داشته اند، سپس در ادامه برنامه آهنگ های ...

ببینید »

فیم پرشیا قسمت سی ام

همراه با شهبال شب پره در قسمتی دیگر از فیم پرشیا با شما خواهیم بود و در ادامه برنامه آهنگ های انتخابی این هفته را خواهیم شنید. با ما همراه باشید و این برنامه را با ...

ببینید »

فیم پرشیا قسمت بیست و نهم

در برنامه این هفته فیم پرشیا به ادامه گفتگوی شهبال شب پره با اعضای گروه جدید بلک کتس می پردازیم. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

ببینید »

فیم پرشیا قسمت بیست و هشتم

برنامه نوروزی فیم پرشیا اختصاص دارد به گفتگوی شهبال شب پره با اعضای گروه جدید بلک کتس. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

ببینید »

فیم پرشیا قسمت بیست و هفتم

همراه با شهبال شب پره در قسمتی دیگر از فیم پرشیا با شما خواهیم بود. در برنامه این هفته سری به گروه موسیقی بهاران می زنیم و در ادامه آهنگ های انتخابی این هفته را می ...

ببینید »

فیم پرشیا قسمت بیست و ششم

برنامه این هفته فیم پرشیا اختصاص دارد به مصاحبه شهبال شب پره با داوود بهبودی خواننده ایرانی. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

ببینید »

فیم پرشیا قسمت بیست و پنجم

همراه با شهبال شب پره در قسمتی دیگر از فیم پرشیا با شما خواهیم بود. در این برنامه به گذشته می رویم و سری می زنیم به خاطرات هنری. با ما همراه باشید و این برنامه ...

ببینید »