فیم پرشیا

فیم پرشیا برنامه ایست متفاوت که در آن با بزرگان دنیای موسیقی به استعداد یابی هنری جوانان ایرانی در این زمینه می پردازیم و ستاره بعدی صحنه ها را به شما معرفی خواهیم کرد. با ما همراه باشید

فیم پرشیا قسمت سی و دوم

برنامه این هفته فیم پرشیا اختصاص دارد به گفتگوی شهبال شب پره با هنگامه خواننده پاپ ایرانی. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

ببینید »

فیم پرشیا قسمت سی و یکم

همراه با شهبال شب پره در قسمتی دیگر از فیم پرشیا با شما خواهیم بود و نگاهی خواهیم داشت به نوازندگانی که تاثیر بسزایی در پیشرفت موسیقی جهانی داشته اند، سپس در ادامه برنامه آهنگ های ...

ببینید »

فیم پرشیا قسمت سی ام

همراه با شهبال شب پره در قسمتی دیگر از فیم پرشیا با شما خواهیم بود و در ادامه برنامه آهنگ های انتخابی این هفته را خواهیم شنید. با ما همراه باشید و این برنامه را با ...

ببینید »

فیم پرشیا قسمت بیست و نهم

در برنامه این هفته فیم پرشیا به ادامه گفتگوی شهبال شب پره با اعضای گروه جدید بلک کتس می پردازیم. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

ببینید »

فیم پرشیا قسمت بیست و هشتم

برنامه نوروزی فیم پرشیا اختصاص دارد به گفتگوی شهبال شب پره با اعضای گروه جدید بلک کتس. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

ببینید »

فیم پرشیا قسمت بیست و هفتم

همراه با شهبال شب پره در قسمتی دیگر از فیم پرشیا با شما خواهیم بود. در برنامه این هفته سری به گروه موسیقی بهاران می زنیم و در ادامه آهنگ های انتخابی این هفته را می ...

ببینید »

فیم پرشیا قسمت بیست و ششم

برنامه این هفته فیم پرشیا اختصاص دارد به مصاحبه شهبال شب پره با داوود بهبودی خواننده ایرانی. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

ببینید »

فیم پرشیا قسمت بیست و پنجم

همراه با شهبال شب پره در قسمتی دیگر از فیم پرشیا با شما خواهیم بود. در این برنامه به گذشته می رویم و سری می زنیم به خاطرات هنری. با ما همراه باشید و این برنامه ...

ببینید »