فیم پرشیا

فیم پرشیا برنامه ایست متفاوت که در آن با بزرگان دنیای موسیقی به استعداد یابی هنری جوانان ایرانی در این زمینه می پردازیم و ستاره بعدی صحنه ها را به شما معرفی خواهیم کرد. با ما همراه باشید

فیم پرشیا قسمت چهلم

همراه با شهبال شب پره در قسمتی دیگر از فیم پرشیا با شما خواهیم بود و در این برنامه گفتگویی خواهیم داشت با اندی خواننده ایرانی. با ما همراه باشید و فیم را با دوستان خود ...

ببینید »

فیم پرشیا قسمت سی و نهم

این قسمت از فیم پرشیا اختصاص دارد به گفتگوی شهبال شب پره با شوبرت آواکیان یکی از بزرگترین تنظیم کنندگان موسیقی ایرانی. با ما همراه باشید و فیم را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

ببینید »

فیم پرشیا قسمت سی و هشتم

همراه با شهبال شب پره در قسمتی دیگر از فیم پرشیا با شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

ببینید »

فیم پرشیا قسمت سی و هفتم

این قسمت از فیم پرشیا اختصاص دارد به گفتگوی شهبال شب پره با منصور خواننده ایرانی. با ما همراه باشید و فیم را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

ببینید »

فیم پرشیا قسمت سی و ششم

همراه با شهبال شب پره در قسمتی دیگر از فیم پرشیا با شما خواهیم بود و در این برنامه گفتگویی خواهیم داشت با خانم نسترن دیبایی تهیه کننده و نویسنده موفق ایرانی ساکن آمریکا. با ما ...

ببینید »

فیم پرشیا قسمت سی و پنجم

همراه با شهبال شب پره در قسمتی دیگر از فیم پرشیا با شما خواهیم بود و در ادامه برنامه همراه با ساینا آهنگ های انتخابی این هفته را خواهیم شنید. با ما همراه باشید و این ...

ببینید »

فیم پرشیا قسمت سی و چهارم

همراه با شهبال شب پره در قسمتی دیگر از فیم پرشیا با شما خواهیم بود و در ادامه برنامه سری می زنیم به آهنگ های انتخابی این هفته. با ما همراه باشید و فیم پرشیا را ...

ببینید »

فیم پرشیا قسمت سی و سوم

سی و سومین برنامه از فیم پرشیا اختصاص دارد به گفتگوی شهبال شب پره با کوجی زادوری . در ادامه برنامه نیز ساینا با ما خواهد بود و بهترین موزیک های انتخابی این هفته. با ما ...

ببینید »