فیم پرشیا قسمت صد و چهل و هشت

این شماره از فیم اختصاص دارد به جشن پنجاه سال فعالیت هنری ابی. با ما همراه باشید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

دانلود