فیم پرشیا

فیم پرشیا برنامه ایست متفاوت که در آن با بزرگان دنیای موسیقی به استعداد یابی هنری جوانان ایرانی در این زمینه می پردازیم و ستاره بعدی صحنه ها را به شما معرفی خواهیم کرد. با ما همراه باشید

فیم پرشیا قسمت صد و شصت و هشت

از شما دعوت میکنیم که به تماشای فیم پرشیا به میزبانی شهبال شب پره بنشینید. با ما همراه باشید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

ببینید »

فیم پرشیا قسمت صد و شصت و هفت

از شما دعوت میکنیم که به تماشای فیم پرشیا به میزبانی شهبال شب پره بنشینید. در این برنامه گفتگوی ویژه ای خواهیم داشت با فرشید امین ترانه سرا، آهنگساز و خواننده. با ما همراه باشید و ...

ببینید »

فیم پرشیا قسمت صد و شصت و شش

از شما دعوت میکنیم که به تماشای فیم پرشیا به میزبانی شهبال شب پره بنشینید. در این برنامه گفتگوی ویژه ای خواهیم داشت با اردشیر فرح گیتاریست. با ما همراه باشید و نظرات خود را در ...

ببینید »

فیم پرشیا قسمت صد و شصت و پنج

از شما دعوت میکنیم که به تماشای فیم پرشیا به میزبانی شهبال شب پره بنشینید. در این برنامه به موضوع استعدادیابی می پردازیم. با ما همراه باشید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه ...

ببینید »

فیم پرشیا قسمت صد و شصت و چهار

از شما دعوت میکنیم که به تماشای فیم پرشیا به میزبانی شهبال شب پره بنشینید. در این برنامه گفتگوی ویژه ای خواهیم داشت با راستین خواننده. با ما همراه باشید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

فیم پرشیا قسمت صد و شصت و سه

از شما دعوت میکنیم که به تماشای فیم پرشیا به میزبانی شهبال شب پره بنشینید. با ما همراه باشید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

ببینید »

فیم پرشیا قسمت صد و شصت و دو

از شما دعوت میکنیم که به تماشای فیم پرشیا به میزبانی شهبال شب پره بنشینید. در این برنامه گفتگوی ویژه ای خواهیم داشت با سینا بیات (خواننده، ترانه سرا و آهنگساز ). با ما همراه باشید ...

ببینید »

فیم پرشیا قسمت صد و شصت و یک

از شما دعوت میکنیم که به تماشای فیم پرشیا به میزبانی شهبال شب پره بنشینید. در این برنامه گفتگوی ویژه ای خواهیم داشت با آندره (نوازنده). با ما همراه باشید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »