هنر معاصر

هنر معاصر – جورجیا اوکیف – بخش سوم

جورجیا اوکیف در ۱۵ نوامبر ۱۸۸۷ در مزرعه‌ای واقع در سان پرری ایالت ویسکانسین آمریکا زاده شد. او بین سال‌های ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۶ به تحصیل هنر در انستیتو هنر شیکاگو پرداخت و پس از آن از ...

ببینید »

هنر معاصر – جورجیا اوکیف – بخش دوم

جورجیا اوکیف در ۱۵ نوامبر ۱۸۸۷ در مزرعه‌ای واقع در سان پرری ایالت ویسکانسین آمریکا زاده شد. او بین سال‌های ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۶ به تحصیل هنر در انستیتو هنر شیکاگو پرداخت و پس از آن از ...

ببینید »

هنر معاصر – جورجیا اوکیف – بخش اول

جورجیا اوکیف در ۱۵ نوامبر ۱۸۸۷ در مزرعه‌ای واقع در سان پرری ایالت ویسکانسین آمریکا زاده شد. او بین سال‌های ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۶ به تحصیل هنر در انستیتو هنر شیکاگو پرداخت و پس از آن از ...

ببینید »

هنر معاصر – کاس هولمن – بخش سوم

کاس هولمن یک طراح اسباب بازی آمریکایی است. او برای طراحی اسباب‌بازی‌هایی که بر خلاقیت از طریق بازی بدون ساختار تأکید می‌کنند، شهرت دارد. مجموعه‌های بازی مشترک Rigamajig هولمن، که به عنوان یک ویژگی بازی سفارشی ...

ببینید »

هنر معاصر – کاس هولمن – بخش دوم

کاس هولمن یک طراح اسباب بازی آمریکایی است. او برای طراحی اسباب‌بازی‌هایی که بر خلاقیت از طریق بازی بدون ساختار تأکید می‌کنند، شهرت دارد. مجموعه‌های بازی مشترک Rigamajig هولمن، که به عنوان یک ویژگی بازی سفارشی ...

ببینید »

هنر معاصر – کاس هولمن – بخش اول

کاس هولمن یک طراح اسباب بازی آمریکایی است. او برای طراحی اسباب‌بازی‌هایی که بر خلاقیت از طریق بازی بدون ساختار تأکید می‌کنند، شهرت دارد. مجموعه‌های بازی مشترک Rigamajig هولمن، که به عنوان یک ویژگی بازی سفارشی ...

ببینید »