هنر معاصر

هنر معاصر – کاس هولمن – بخش اول

کاس هولمن یک طراح اسباب بازی آمریکایی است. او برای طراحی اسباب‌بازی‌هایی که بر خلاقیت از طریق بازی بدون ساختار تأکید می‌کنند، شهرت دارد. مجموعه‌های بازی مشترک Rigamajig هولمن، که به عنوان یک ویژگی بازی سفارشی ...

ببینید »