هنر معاصر

هنر معاصر – رفیک آنادول – بخش دوم

رفیک آنادول، طراح و کارگردان هنرهای مدرن و دیجیتال، متولد شهر استانبول ترکیه است. او همچنین سخنران و محقق افتخاری در دپارتمان “طراحی هنرهای مدرن و دیجیتال” دانشگاه UCLA آمریکا می باشد.

ببینید »

هنر معاصر – رفیک آنادول – بخش اول

رفیک آنادول، طراح و کارگردان هنرهای مدرن و دیجیتال، متولد شهر استانبول ترکیه است. او همچنین سخنران و محقق افتخاری در دپارتمان “طراحی هنرهای مدرن و دیجیتال” دانشگاه UCLA آمریکا می باشد.

ببینید »