هنر معاصر

هنر معاصر – دیمین هرست – بخش سوم

دیمین هرست یک هنرمند بریتانیایی و معروف‌ترین عضو هنرمندان جوان بریتانیایی است. مشهورترین آثار وی مجموعه‌ای از حیوانات مرده (شامل کوسه، گوسفند و گاو) می‌باشند که درون مادهٔ شیمیایی فرمالدهید نگهداری می‌شوند.

ببینید »

هنر معاصر – دیمین هرست – بخش دوم

دیمین هرست یک هنرمند بریتانیایی و معروف‌ترین عضو هنرمندان جوان بریتانیایی است. مشهورترین آثار وی مجموعه‌ای از حیوانات مرده (شامل کوسه، گوسفند و گاو) می‌باشند که درون مادهٔ شیمیایی فرمالدهید نگهداری می‌شوند.

ببینید »

هنر معاصر – دیمین هرست – بخش اول

دیمین هرست یک هنرمند بریتانیایی و معروف‌ترین عضو هنرمندان جوان بریتانیایی است. مشهورترین آثار وی مجموعه‌ای از حیوانات مرده (شامل کوسه، گوسفند و گاو) می‌باشند که درون مادهٔ شیمیایی فرمالدهید نگهداری می‌شوند.

ببینید »

هنر معاصر – فابین اوفنر – بخش دوم

فابین اوفنر، عکاس سوئیسی، لحظه‌های استثنایی را به تصویر می‌کشد؛ لحظاتی را که با چشم غیرمسلح نمی‌توان دید. بسیاری از بازدیدکنندگان آثار او متعجب می‌شوند وقتی درمی‌یابند عکس‌های او نقاشی نیستند.

ببینید »