هنر معاصر – کاس هولمن – بخش سوم

کاس هولمن یک طراح اسباب بازی آمریکایی است. او برای طراحی اسباب‌بازی‌هایی که بر خلاقیت از طریق بازی بدون ساختار تأکید می‌کنند، شهرت دارد. مجموعه‌های بازی مشترک Rigamajig هولمن، که به عنوان یک ویژگی بازی سفارشی برای High Line Park در سال 2011 ایجاد شد، در مدارس و مناطق بازی موزه‌ها در سطح بین‌المللی گنجانده شده است.

دانلود