چهارسو

چهارسو شنبه 9 شهریور

آنچه در چهارسوی این شماره خواهید دید نگاهی به تئاتر مرد بالشی، بررسی مجموعه آثار جلال سرفراز، مروز آثار مروژك نویسنده و نمایشنامه نویس لهستانی، یادنامه ی جان بروکس نوازنده ی بریتانیایی درامز، نگاهی به کتاب تیغ ...

ببینید »

چهار سو شنبه 2 شهریور

آنچه در چهار سوی این هفته خواهیم دید مروری است بر کتاب تازه منتشره دکتر عباس میلانی ” نگاهی به شاه”. و همچنین سری خواهیم زد به: نمایش نامه باغبان مرگ اثر محمد چرم شیر زندگی ...

ببینید »

چهارسو شنبه 26 مرداد

با هم به تماشا ی زیبایی آفرینان ادبیات، هنر و اندیشه مینشینیم در چهار سویی دیگر. در این برنامه مروری میکنیم بر آثار شیر کو بیکس و همچنین نگاهی داریم به پنالتی صبحگاهی اثر زیبای توکا ...

ببینید »