Blog Archives

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 12 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 10 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل محکومیت روح الله زم به اعدام، بررسی قطعنامه تحریم تسلیحاتی ایران در شورای ...

ببینید »

ایران سازان دوشنبه 9 تیر

شما را به دیدن بخش صد و چهارم از سری جدید ایران سازان دعوت می کنیم. در این برنامه به میزبانی آقای منصور اسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای ...

ببینید »