پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 10 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل محکومیت روح الله زم به اعدام، بررسی قطعنامه تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو