پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 11 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر محمد حسین صدیق یزدچی خواهیم پرداخت و در ارتباط با موضوعات اسلام و خشونت، چرا عاشقان فردوسی تیغ کشان را می ستایند و ملایان، صادر کنندگان مرگ و جنایت به تبادل نظر خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو