Blog Archives

صفحه یک پنجشنبه 28 شهریور

با ما همراه باشید در مروری بر آخرین خبرها و بررسی مطبوعات در “ایران فردا”. با به اشتراک گذاری این برنامه دوستان خود را نیز در جریان اخبار و رویدادها قرار دهید.

ببینید »

آپوزیت 295‎

در برنامه این هفته اوضاع داخلی دولت، شرایط دیپلماسی در مقاومت، و سلامت مالی حکومت بررسی شده و رابطه همه اینها با زندگی ملّت به قضاوت گذاشته می‌شود.

ببینید »