تهدیدات و انتقادات اسرائیل و واکنش جمهوری اسلامی

بدنبال تهدیدات و انتقادات اسراییل در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد خروج ایران از تعهدات برجامیش محمدرضا غائبی سرپرست نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌ها بین‌المللی مستقر در وین و نماینده ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پاسخ گفت: موعظه اسرائیل در مورد اهمیت عدم اشاعه و سیستم پادمان مانند موعظه رئیس یک گروه مافیا در مورد اهمیت قوانین مبارزه علیه جرائم سازمان یافته است. وی گفت این اولین بار نیست که نماینده رژیم اسراییل با ارائه یک داستان ساختگی طولانی و کسل کننده در مورد فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران، وقت ارزشمند شورای حکام را می گیرد، و نماینده این رژیم این بار سعی نمود به خیال خودش با نامگذاری جدید برای داستان تکراری خود به عنوان صدای سکوت آن را کمتر خسته کننده کند، که مجددا موفق نشد.
وی افزود: بهتر و جالب‌تر این بود که وی داستان واقعی صدای سکوت خود را در قبال جنایات وحشیانه این رژیم در منطقه، برنامه هسته‌ای مخفی و بمب‌های هسته‌ای رژیم اسرائیل یا ماجرای هدف‌گیری و حملات تروریستی علیه تأسیسات هسته ای صلح آمیز یا ترور دانشمندان هسته ای سایر کشورها برای ما تعریف می‌کرد.
وی با مضحکانه خواندن این موضوع که رژیم اسرائیل که طرف هیچ معاهده خلع سلاح و کنترل تسلیحاتی نبوده و حاضر نیست تمامی تاسیسات و فعالیت های هسته ای خود را تحت موافقتنامه های پادمان های آژانس قرار دهد گفت این رژیم چنان گستاخ شده است که واقعیت ها را دستکاری کرده و برای سایر اعضای ان.پی.تی آن را موعظه می کند و موعظه اسرائیل در مورد اهمیت عدم اشاعه و سیستم پادمان مانند موعظه رئیس یک گروه مافیا در مورد اهمیت قوانین مبارزه علیه جرائم سازمان یافته است.
تهدیدات و جنگ کلامی ایران و اسراییل همچنان ادمه دارد و اگر توافقی صورت نگیرد بسیاری از تحلیلگران معتقدند که ممکن است دو کشور وارد یک درگیری گسترده شوند هر چند که تا ان نقطه هنوز فاصله وجود دارد . دولت نفتالی بنت در اسراییل تهدید کرده که برجام را برسمیت نخواهد شناخت و ممکن است یک طرفه دست به اقدام علیه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی بزند . برخی رسانه های اسراییلی از این اقدام به عنوان مین گذاری اسراییل در برابر دولت بایدن یاد کرده اند و ان را مورد انتقاد قرار داده اند.