واکنش رئیسی به حقوقهای نجومی شرکت های پتروشیمی

ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در واکنش به اخبار منتشرشده در خصوص حقوق نجومی برخی از کارکنان پتروشیمی، با اشاره به اینکه پرداخت‌های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی قابل تحمل نیست، تاکید کرد محدوده‌ی پرداخت حقوق باید مشخص باشد. وی با اشاره به قابل تحمل نبودن پرداخت‌های نامتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی از جمله حقوقهای صد میلیونی و سیصد ملیونی ، از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست قبل از نهایی شدن بودجه 1401 نسبت به تدوین یک نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند.
وی تاکید کرد حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت‌های دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود. رئیسی اظهار اشت مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق‌های چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود.
ابراهیم رئیسی در عین حال با اشاره به اینکه ممکن است طبق قانون دستگاه‌هایی اجازه تعیین حقوق برای شرکت‌ها و یا افراد دولتی را داشته باشند، یادآور شد باید در این زمینه اقداماتی انجام شود. وی تاکید کرد پرداخت‌های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی قابل تحمل نیست.
مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان تصور می‌کنند که عادلانه بودن حقوق به معنی برابر بودن حقوق‌ها و وجود نظام پرداخت حقوق و مزایاست. این در حالی است که برخی مشاغل در حوزه‌های مرتبط با تولید هستند و حضور برخی افراد می‌تواند به افزایش ارزش افزوده‌ی این سازمان‌ها کمک کند.
بسیاری از کارشناسان بالا بودن میزان حقوق برخی ازشرکت‌های مولد و هیات مدیره‌ی این شرکت‌ها را به دلیل نقشی که می‌توانند در افزایش درآمدهای آنها داشته باشند، منطقی می‌دانند، اما انتقاد اصلی به نحوه‌ی جایابی و حضور این افراد در این شرکت‌هاست، و اینکه افرادی انتخاب شوند که به شکل واقعی در افزایش ارزش افزوده‌ی این شرکت‌ها تاثیر قابل توجهی داشته باشند.