دیدار ابراهیم رئیسی از اردبیل و چالشهای معیشتی و فرهنگی کشور

در حالی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در ادامه سفرهای استانی خود در اردبیل به سر می‌برد، روز جمعه در اردبیل، با اشاره به مشکلات معیشتی، اظهار داشت مشکلات معیشتی نباید موجب غفلت از مسائل فرهنگی شود.
وی مشکلات زنان و مساله نهاد خانواده را جزو اولویت‌های مورد تاکید دولت دانست و خاطرنشان کرد ضرورت توجه به مساله جمعیت مساله مهمی است. وی همچنین بر ضرورت تسهیل ازدواج تاکید کرد.
رئیسی که این اظهارات را در جلسه با نخبگان، علما، خانواده شهدا و ایثارگران اردبیل عنوان می‌کرد، در ادامه‌ی اظهارات با اشاره به اینکه اندیشمندان زیادی در استان‌ها حضور دارند گفت اعتقادی به این موضوع ندارد که اندیشه و نوآوری فقط در تهران حضور دارد. وی تاکید کرد در استان‌ها چهره‌ها و نوآوری‌هایی وجود دارد که حتما باید به آنها توجه شود.
ابراهیم رئیسی همچنین توجه به دانشگاه‌ها و موزه‌ها در استان‌ها را نیز حائز اهمیت دانست و در عین حال خاطرنشان کرد در استان‌ها نظراتی است که در تهران پیدا نمی‌شود. وی یادآور شد دولت قصد دارد نسبت به ظرفیت‌های استان‌ها توجه جدی داشته باشد.
رئیس جمهور اقتصاد گردشگری را یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در تولید اشتغال دانست و با بیان این موضوع که اقتصاد گردشگری می‌تواند به اقتصاد استان رونق دهد، تاکید کرد زیرساخت‌های گردشگری در استان باید فعال شود.
وی افزود اگر اقتصاد کشاورزی، گردشگری، دیجیتال و دانش بنیان فعال شود، در استان اردبیل دغدغه بیکاری وجود نخواهد داشت.
رئیسی در عین حال آسیب‌های اجتماعی در کشور را معلول عواملی مانند بی‌توجهی به روستاها دانست و تاکید کرد. کار کشاورزی باید برای روستاییان به صرفه باشد و تولید او با برنامه‌ریزی و تضمین شده باشد. وی تاکید کرد اگر خرید محصول کشاورز تضمین شود، روستاییان مهاجرت نخواهند کرد.
ابراهیم رئیسی در عین حال با تاکید بر اینکه به اقتصاد روستا توجه کافی نشده است، یادآور شد برنامه دولت این است که اقتصاد روستا فعال شود.
دولت سیزدهم و برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران دولت ابراهیم رئیسی و خود او از ابتدای روی کار‌امدن و آغاز تبلیغات ریاست جمهوری اصرار دارند این موضوع را مورد تاکید قرار دهند که مسائل فرهنگی نسبت به مسائل اقتصادی در اولویت برنامه‌ریزی هستند و اصرار دارند که اگرچه رفع مسائل اقتصادی اهمیت دارد،‌اما رفع مسائل فرهنگی باید در اولویت دولت باشد.
این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که حتی در اسلام هم فقر و مشکلات اقتصادی به عنوان زیربنای مشکلات و مسائل دینی مورد توجه قرار گرفته است و بارها تاکید شده است که فقر می‌تواند موجب رویگردانی از دین و اعتقادات هم بشود.
در عین حال تاکید ابراهیم رئیسی بر توسعه‌ی کشاورزی در حالی عنوان می‌شود که با توجه به شرایط اقلیمی پیش روی ایران، جمهوری اسلامی ایران باید سیاست‌گذاری‌های خود را بر اساس کاهش وابستگی به کشاورزی برنامه‌ریزی کند و حتی در استان‌هایی پرآب مانند اردبیل تمرکز خود را بر توسعه‌ی سایر وجوه اقتصادی و توسعه‌ای متمرکز سازد تا کشاورزی.
به گفته‌ی متخصصان، اقتصاد روستایی یکی از راه‌های توسعه‌ی روستاها و در عین حال کشور است،‌اما دولت جمهوری اسلامی همچنان تنها راه توسعه‌ی روستاها را توسعه‌ی کشاورزی و تضمین خرید کشاورزی می‌داند و به این موضوع که علاوه بر کشاورزی راهکارهای متعددی هستند که می‌تواند موجب توسعه و بهبود معیشت روستاها و توسعه روستاها و کشور شود توجهی ندارد و برنامه‌ای را در این خصوص تدوین نمی‌کند.