دولت رئیسی و لغو سند آموزشی 2030

پس از مدت ها کشمکش بر سر سند آموزشی 2030 که بخشی از آن، به آموزش جنسی کودکان و نوجوانا ن می پردازد، که برخورد مستقیم رهبر جمهوری اسلامی با حسن روحانی را به دنبال داشت، اکنون پس ار مدت ها رسما توسط دولت رییسی کشمکش لغو شده است.
سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز دوشنبه از لغو اجرای این سند خبر داد و اظهار داشت لغو سند ۲۰۳۰ مدت ها متوقف شده بود که از طرف رئیس جمهور و رئیس شورای انقلاب فرهنگی لغو شد و به این وسیله به دستگاه های مرتبط هم ابلاغ شد. سعیدرضا عاملی سند ۲۰۳۰ را بخشی از از الگوی توسعه پایدار در غرب دانست و با بیان این موضوع که الگوی توسعه پایدار در غرب شکست خورده است و به طلاق و دیگر مشکلات فرهنگی متعددی انجامیده است، هم توسعه پایدار و هم سند ۲۰۳۰ را مغایر با الگوی فرهنگی مورد تایید جمهوری اسلامی دانست و دلیل مخالفت شورای انقلاب فرهنگی با آن را مشکلات اجرای الگوی توسعه پایدار در غرب من جمله افزایش طلاق و نابسامانی های فرهنگی و اجتماعی دانست

این در حالی است که این مصوبه با وجودی که لغو قانونی نداشت پس از تصویب هم هیچگاه اجرایی نشد و از همان البتدا با مخالفت شخص خامنه ای و فعالیت گسترده رسانه ای که در این خصوص شد، از اجرای آن جلوگیری شد. خامنه ای حساسیت خاصی بر روی این سند داشت و از همان ابتدا به دنبال لغو آن بود و چند ین بار نیز در این بار سخنرانی کرد.