حمله سنگین احمدی‌نژاد به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، دولت روحانی و تشبیه مذاکرات در وین به مذاکرات فتحعلی شاهی

احمدی نژاد که این روزها سودای انتخاباتی در سر دارد در سخنانی روز یکشنبه به مذاکرات وین ، دولت روحانی و نهادهای امنیتی حمله کرد . احمدی نژاد فکرمیکند در حال حاضر محبوبترین شخصییت سیاسی ایران است و به همین خاطربه لحن انتقادیش افزوده است . با حمله به نهاد اطلاعاتي و امنيتي گفت ملت سالي 50 هزار ميليارد تومان دارد به شما پول مي دهد كه برويد مراقب همين ها باشيد كه نيايند ثروت ملت ايران را از بين ببرند. چند ميليارد دلار ثروت ملت را يكجا از بين بردند. اصلا انگار نه انگار نه كسي بازخواست مي شود و نه گزارشي ارائه مي شود.
و بعد هم مي آيند آن طرح هاي بي مزه و تكراري را اعلام مي كنند كه يك نفر را شناسايي كرده ايم كه فرار كرده و رفته است به خارج. تو بايد قبل از آن اتفاق مراقب باشي. مي آيند اسناد سري ملت را از دل تهران برمي دارند و مي برند تحويل رژيم صهيونيستي مي دهند پس كجا هستند نهادهاي امنيتي وی گفت مديران نهادهاي امنيتي بايد محاكمه شوند، چگونه آمدند اسناد ما را بردند. چگونه دارند دانشمندان ما را ترور مي كنندو چگونه هسته اي ما را منفجر كردند؟پس شما چكاره هستيد و براي چه حقوق مي گيريد؟ و بجاي آنكه برويد جلوي دشمن را بگيريد، جلوي ملت را مي گيريد . وی همچنین مدعی شد که دو وزیر اطلاعات را در زمان خودش عوض کرده چون به جاده خاکی رفته بودند .و هرچه به انها میگفتم که مراقب بيگانه باشيد، مي آيند ترور مي كنند، مردم را اذيت مي كنند، اقتصاد را خراب مي كنند، مي‌بينيم افتاده اند به جان مردم، دائما پرونده درست كن، تهديد كن، فشار بياور، ممانعت كن وی گفت شما حق نداريد اين كارها را بكنيد. ما ايران هستيم، انقلاب كرديم. اولين و بالاترين شعار ما در اين كشور آزادي بود. كشور، حكومت، دولت، اطلاعات، امنيت و بودجه مال مردم است.
وی گفت ما دو تا تشكيلات اطلاعاتي داريم، آن هم با اختيارات مطلق اما نه عليه صهيونيست ها كه نيايند منفجر كنند بلكه عليه مردم وی افزود بخدا مسئولين آنها بايد محاكمه شوند، معلوم است كه انحراف پيدا شده است. اگر من بودم آن بچه هاي خوبي كه بين آنها هستند، بيرون مي آوردم و مي گفتم بياييد براي ملت كار كنيد.
وی گفت معاون وزير كشور مي گويد ما 231 نفر را در آبان ماه كشتيم چون قوانين را رعايت نكردند فرض مي كنيم حرف شما درست بوده و آمدند كه شلوغ كردند گرچه كه اعتراض به تصميم غلط شما بوده است. شما تصميم غلط گرفتيد.خب مردم زندگيشان از هم مي پاشد، مي آيند اعتراض مي كنند و بعد شما مردم را به رگبار مي بنديد
. وی گفت مردم سالي 50-40 هزار ميليارد تومان دارند خرج اين دو نهاد اطلاعاتي ـ امنيتي مي كنند كه امنيت مردم را برقرار كنند ولي شده اند مقابل مردم.
وی همچنین با لحن تندی مذاکره کنندگان در وین را مورد انتقاد قرار داد و گفت اينهايي كه رفتند مذاكره كنند، مسئول تحويل دادن هستند، زندگي شان اين بوده است. در اين شرايط مي روي براي مذاكره، بايد تحويل بدهي ديگر. آنها منفجر كردند و اينها دويدند و رفتند مذاكره كنند. آقا هسته اي‌ات را منفجر كرده، لااقل يك تاملي بكن، یک عزتي نشان بده این يك چَك است، حالا اگر لگد بزنند چكار مي كنيد؟ سند مملكت را مي بريد مي گذاريد و مي آييد كه من اسم اين مديريت را مديريت فتحعلي‌شاهي گذاشته ام.وی افزود فتحعلي‌شاه نصف بيشتر مملكت را داده بود و به مردم مي گفت بياييد جشن بگيريد و شكرگزاري كنيد. گفتند يعني چه نصف مملكت را داده اي رفته است گفت آنها تهران را مي خواستند، ما به آنها نداديم
احمدی نژاد احتمالا میداند که تایید صلاحییت نخواهد شد و با این سخنان قصد دارد حکومت را در موضعی قرار دهد که ناگزیر شوند به او امتیاز دهند .