رهبر جمهوری اسلامی حمایت از تحولخواهی و انتقاد از مقابله با معترضان در امریکا

آیت الله خامنه ای رهبرجمهوری اسلامی در سخنانی که بمناسبت درگذشت آیت االه خمینی به صورت مجازی انجام شد سعی کرد مفهوم تحول خواهی را که اخیرا در گفتارهای سیاسی منتقدان مطرح شده به آیت الله خمینی نسبت دهد وی خواستار تغییرات در بودجه و نظام اموزشی شد و در عین حال از سیاست مقابله امریکا با معترضان انتقاد کرد و با انکه هنوز ابعاد مقابله با معترضان ایرانی در تظاهرات آبانماه که بنا به اظهار وزیر کشور حداقل دویست وسی کشته داده گفت انها میکشند و زبانشان هم دراز است .خامنه ای در تشریح مفهوم تحول خواهی گفت روحیه‌ی تحوّل‌خواهی و تحوّل‌انگیزی امام بزرگوارمهمترین خصوصییت وی بوده است وی افزود امام، روحاً، هم یک انسان تحوّل‌خواه بود وهم تحوّل‌آفرین بود. وی گفت ایشان بزرگ‌ترین تحوّلات را در دوران خودشان، در زمان خودشان در حوزه‌های متعدّدی و در عرصه‌های متنوّع زیادی ایجاد کردند وی برای مثال گفت اصلاً به ذهن مردم خطور نمیکرد که بتوانند غلبه کنند بر اراده‌ی صاحبان اراده‌های تلخ و خطرناک و احساس حقارت میکردند، وامام این را تبدیل کرد به احساس عزّت، احساس اعتماد به نفْس، و مردم را از این حالت که حکومت استبدادی را یک امر طبیعی بدانند که آن زمان تصور ماها این بود که خب بالاخره یک شخصی در رأس مملکت هست و اراده‌ی او حاکم است؛ خب طبیعت مسئله همین است و اصلاً این را یک امر طبیعی و عادّی میدانستیم- تبدیل کردند به انسانهایی که خودشان نوع حکومت را تعیین میکنند. از شعارهای مردم در انقلاب، اوّل، نظام اسلامی، حکومت اسلامی، بعد هم جمهوری اسلامی بوده؛ مردم خودشان تعیین‌کننده بودند، مطالبه‌کننده بودند؛ بعد هم در انتخابات‌های گوناگون شخص حاکم را، اشخاص مورد مسئولیّت در بخشهای مختلف حکومت را مردم معیّن کرده‌اند؛
این در حالی است که بیش از سی سال است که رهبر جمهوری اسلامی بدون مکانیزم انتخاباتی مستقیم در مصدر قدرت قرار دارد .
رهبر جمهوری اسلامی سپس گفت در سی سال گذشته حرکت تحوّلی‌ای که امام به وجود آورده‌متوقّف نشده است و پیش رفته؛ در بعضی از موارد هم زیرساخت‌های تحوّلی‌ای به وجود آمده است لکن هنوز به فعلیّت و به تحقّق نرسیده است؛ وی افزود ما در یک مواردی تحوّل نداشتیم و در مواردی عقب‌گرد داشتیم، که این خیلی موضوع تأسّف ‌بار و برخلاف طبیعت انقلاب است.خامنه ای زمینه های تحول رادرزمینه‌ اقتصاد دانست وی گفت ماباید بتوانیم بند ناف اقتصاد کشور را از نفت قطع کنیم؛ یعنی بتوانیم اقتصادِ بدون نفت را به وجود بیاوریم؛ وی افزود بودجه‌بندی‌های دولتی، دولت و مجلس بودجه را جوری ببندند که ناظر به عملکرد باشدو به تعبیری بودجه‌‌ی عملیّاتی باشد وی افزود بودجه‌ی کشور به معنای واقعی کلمه اگر چنانچه درست بودجه‌بندی بشود، یک تحوّل در امر اقتصاد میتواند به وجود بیاورد.وی همچنین تحول در امر جمعییت را ضروری شمرد و گفت کشور ما بسرعت به سمت پیری دارد پیش میرود؛ این خبر خیلی دهشتناکی است، واز جمله‌ی چیزهایی است که آثار آن در وقتی ظاهر خواهد شد که هیچ گونه علاجی برایش متصوّر نیست؛ خب اینها را با تحوّل بایست انجام داد؛ در این زمینه‌ها باید تحوّل انجام بگیرد
خامنه ای برای انجام تحولات گفت نباید از حرف دیگران ترسید باید حرکت کرد؛ و راهش هم این است که نیروهای جوان حضور داشته باشند؛ آن که ملاحظه نمیکند و نمیترسد و بدون ملاحظه حرکت میکند نیروی جوان است. به معنای استفاده‌ی از فکر جوان و از روحیه‌ی جوان و از حالت اقدام و جسارت و حرکتی که جوان میکند؛ نه به معنای نفی حضور ذخیره‌های غیر جوان وی همچنین گفت جبهه دشمن
شوروی بود که آن شکل را پیدا کرد؛ ویکی هم آمریکا است که شما امروز، وضع آشفته‌ی آمریکا را دارید مشاهده میکنید. آنچه امروز در شهرهای آمریکا و ایالتهای آمریکا مشاهده میشود، بُروز یک واقعیّاتی است که همیشه پنهان نگه داشته میشد. اینها چیزهای جدیدی نیست، اینها بُروز واقعیّتها است؛وی گفت اینکه یک پلیسی با خونسردی تمام، زانویش را بگذارد روی گردنِ یک سیاه‌پوستی و همین طور نگه دارد و فشار بدهد تا او جان بدهد -او التماس کند، استغاثه کند، این هم خونسرد بنشیند روی او و فشار بدهد- یک چیزی نیست که جدیداً به وجود آمده باشد؛ طبیعتِ آمریکایی این است؛ این کاری است که آمریکایی‌ها با همه‌ی دنیا تا حالا میکردند. با افغانستان همین کار را کرده‌اند، با عراق همین کار را کرده‌اند، با سوریه همین کار را کرده‌اند؛ با خیلی از کشورهای دنیا از جمله قبلها با ویتنام همین کارها را کرده‌اند؛ این اخلاق آمریکا است، این طبیعتِ حکومت آمریکا است؛ امروز این جوری خودش را نشان میدهد. وی افزود اینکه حالا مردم شعار میدهند که نمیتوانیم نَفَس بکشیم، که در ایالت‌ها و تظاهرات‌های وسیع شهرهای مختلف، امروز شعار مردم آمریکا شده است، این در واقع حرف دل همه‌ی ملّتهایی است که آمریکا در آنجا ظالمانه وارد شده و اقدام کرده؛ این‌ جوری است.وی همچنین گفت ضعف مدیریّت کورنا در آن کشور موجب شده که امروز تلفاتشان چندین برابر تلفات کشورهای دیگر است و ابتلائاتشان هم همین جور. نتوانستند مدیریّت کنند و نمیتوانند مدیریّت کنند؛ به خاطر همین خصوصیّات فسادی که در دستگاه حاکمه‌ی آمریکا وجود دارد. این هم وضع اداره‌ی مردم، این هم برخورد با مردم؛ زبانشان هم دراز است؛ مردم را میکُشند و با جنایت واضح و آشکار، خودشان را نشان میدهند و عذرخواهی هم نمیکنند؛ در عین حال زبانشان هم دراز است، میگویند حقوق بشروی همچنین گفت ایرانی‌هایی که داخل کشورمان هستند، چه بعضی ایرانی‌هایی که خارج از کشور هستند شغلشان حمایت از آمریکا و دفاع از آمریکا و بزک کردن آمریکا بود، آنها هم به نظر من دیگر با این وضعی که الان پیش آمده نمیتوانند سرشان را بلند بکنند. رهبر جمهوری اسلامی به گونه ای سخن گفته که موقعیییت عملکرد حکومت ایران را در مدیریت کشورونیزدر مقابله با مشکلات و اعتراضات نادیده گرفته است . اکثر انتصابات رهبر افراد مسن میباشند از جمله آیت االله یزدی و جنتی و نیز موقعییت سنی خودش نیز نادیده گرفته شده است . رهبر جمهوری اسلامی در نقد نحوه مقابله با اعتراضات در امریکا به گونه ای سخن گفته که صدها نفر در حمله مستقیم نیروهای امنیتی شش ماه قبل به قتل رسیدند و اکثر دستگیر شدگان نیز با احکامهای سنگین بیش از پنج سال به زندان محکوم شده اند .