الله کرم و چالشهای انتخابات آینده ریاست جمهوری

حسین الله کرم از رهبران سابق حزب الله در مصاحبه ای به مسئله انتخابت در سال ایند ه پرداخت وی گفت اولویت کنونی جامعه در تأمین معیشت طبقه ضعیف، بهبود روند عدالت اقتصادی-اجتماعی و جهش در تولید به منظور حل مشکلات اقتصادی ازجمله رشد بیکاری ،تورم افسار گسیخته، کنترل و هدایت نقدینگی می باشد. ازآنجا که رهبری نیز برآنها تاکید داشته اند،باید هریک ازاین اولویتها را با توانایی نامزدهای احتمالی جمهوری 1400 ازجمله آقای لاریجانی سنجید وی در مورد این این سوال که آیا آقای لاریجانی توانایی به ثمر رساندن آنها را دارد گفت
آیا به راستی آقای لاریجانی فردی استراتژیک آنهم برای اداره کشور انقلابی ایران اسلامی درسال 1400می باشد؟ ازسوی دیگر ایران اسلامی درحال گذار ازچهل سال اول انقلاب و شروع گام دوم انقلاب است لذا ما در 1400 نیاز به رئیس جمهور ی تکامل یافته ونه آزمایشی داریم که توان تامین زیرساخت های تمدن اسلامی را ازطریق جامعه سازی ودولت اسلامی سازی داریم فردی که بتواند سکاندار حرکت انقلابی دولت جوان وحزب اللهی باشد، آیا آقای لاریجانی آمادگی اجرای این پروسه و این امر خطیر را دارد . وی افزود اگر ریاست جمهوری دور دوم ترامپ اتفاق بیفتد، چه کسی یارای مقابله با اوست او در کدام تئوری میخواهدبازی کند آیا تئوری پسرک شجاع، مرد دیوانه ، تداوم واگذاری امتیازات برجامی یادر به آتش افکندن برجام عمل می کند.
وی گفت اگر ارزیابی خودرا براساس دوقطبی های موجود نیز بررسی نمود، دراینصورت آقای لاریجانی شانس بیشتری در1400 خواهدداشت. وی گفت ممکن است اصلاح طلبان نیزآقای لاریجانی را به عنوان یار قرضی بپذیرند. زیرا رویکرد جدید اصلاح طلبان با سخنان آقای خاتمی در بنیاد باران تحت عنوان آشتی ملی این امکان را از اصلاح طلبان سلب ودر اختیار افرادی مثل آقایان ناطق نوری و لاریجانی قرار داد. وی گفت رویکرد اشتباه رئیس دولت موسوم به اصلاحات در بازتولید اغتشاشات دی 96 و آبان 98 وترغیب مردم به آن، به نوعی عبور از اپوزیسیون قانونی محسوب گردید. حال آنکه رئیس دولت اصلاحات باید آن اغتشاشات را تقبیح و از نظام درباره حوادث سال 88 عذرخواهی می نمود. از آنجا که این وضعیت صورت نگرفت و عبور از اپوزیسیون قانونی انجام شد، اصلاح طلبان در سال 1400 چاره ای جز حمایت از این نوع از آقایان را ندارند و آقای لاریجانی نیز این حمایت را خواهد پذیرفت. بر همین اساس از حالا اصلاح طلبان مطرح کرده اند که آقای لاریجانی نیز مثل آقای ناطق نوری اصلاح طلب شده تا بستر برای یارگیری از اردوگاه اصولگرایان سنتی فراهم شود.
وی در مورد اینکه رابطه مجلس یازدهم و دولت روحانی به کجا می رسد گفت ناکارآمدی کنونی ناشی از استراتژی دولت به بیرون از مرزها با رویکرد پذیرش کدخدا، موجب اشکالات زیادی همچون مشکلات معیشتی، تورم افسارگسیخته، گسترش بی حد نقدینگی و…در کشور شده است به همین خاطر نیز دولت بخاطر ناکامی در این رویکرد تئوریک، چندین مرتبه در حوزه گرانی وبیکاری و عدم عدالت رکوردزنی کرد. وی افزود اما معتقدم مجلس در شکل دیگری غیر از استیضاح در مردمسالاری دینی مشارکتی می تواند به رفع برخی از مشکلات گسترده کنونی بپردازد و برخی دیگر را اصلاح نماید.
وی افزود مهمترین تغییر باید سریعا در رویکرد دولت به غرب و به طور مشخص به آمریکا صورت گیرد و همکاری با کشورهای تحریمی جایگزین آن شود ضمنا دولت باید طی یک سال باقی مانده اشتباهات گذشته خودش را با تغییر رویکرد به توانمندیهای داخل جبران کند وی گفت هر چند در حکمران انقلابی سریعترین کار استیضاح و برکناری دولت آقای روحانی است تا مرهمی بر مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم بگذارد و به ناکارآمدی های دولت پایان دهد. اما این اقدام در وضعیت کنونی کمتر قابل اجراست.زیرا در وضعیت کنونی غربی ها تبلیغ می کنند که ناکارآمدی در ایران براساس شکاف حاکمیت-دولت رقم خورده است، همان شکافی که منجر به عزل بنی صدر شد. اینجانب معتقدم در این صورت ما نباید در پازل غربی ها بازی کنیم.
وی گفت راهکار جایگزین استیضاح روحانی این است که کارها بین دولت و مجلس براساس اجماع دنبال شود و فضای تفکر انقلابی در مجلس نیز باید بکوشد با وضع قوانین ونظارت دقیق دولت کنونی را به سمت نگاه مقاومتی و توجه به رویکرد استفاده از توانمندیهای داخلی هدایت کند.
حسین االه کرم از کسانی است که دایما بر طبل تنش زایی در ارتباط با قدرتهای بزرگ میکوبد و مشخص نمی کند چگونه بدون ارتباط اقتصادی بین المللی جدا از بقای رئزانه چگونه میتوان تمدن اسلامی ساخت . او مرد شعارهای کلی است بدون انکه بتواندراه مشخصی برای انجام شعارهایش نشان دهد .