عقد قرارداد دوساله انتقال برق به عراق و وصول بخشی از بدهی ها

رضا اردکانیان،وزیر نیرو در مصاحبه ای در مورد سفرش به عراق از عقد قرارداد دو ساله صادرات برق ایران به عراق و وصول نیمی از مطالبات برقی ایران به مبلغ چهار صد میلیون دلار از عراق خبر داد . اردکانیان گفت قرارداد دوساله بری نخستین بار امضا میشود زیرا قراردادهای قبلی یکساله بوده است .واین برای نخستین بار است که امریکا به دولت عراق چنین اجازه ای داده است . وی افزود در جریان سفر به بغداد با مقام های عراقی درباره یک برنامه همکاری سه ساله برای بازسازی صنعت برق عراق از سوی بخش خصوصی ایران نیز با طرف عراقی مذاکره کرده است.. وی گفت قرار است تا هفته آینده هیات های فنی و تخصصی بخش خصوصی ایران برای امضای دو قرارداد مهم در زمینه کاهش تلفات شبکه توزیع برق و همچنین تعمیر و بازسازی ادوات و تجهیزات برق عراق به بغداد سفرکنند.
در حال حاضر حدود چهل درصد از برق مصرفی در عراق به گاز و برق صادراتی ایران وابسته است
ایران بیش از انکه به فکر توسعه روابط اقتصادی خود با عراق باشد عمتا بدنبال نفوذ مذهبی و سیاسی ونظامی در عراق افتاده که حساسیت امریکا وعربستان سعودی را برانگیخته و عراق محلی برای منازعات غیر مستقیم انها در امده است