چین وانتقاد از مواضع بریتانیا در مورد هنک کنگ

به گزارش رویترز ،جائو لی جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز چهارشنبه درنشست خبری هفتگی خود در واکنش به اظهار نظر وزیر خارجه بریتانیا درباره امنیت هنگ کنگ گفت که چین مراتب اعتراض خود را به این کشور ابلاغ کرده است. وی گفت: ما به بریتانیا توصیه می‎کنیم که فوراً دست از چنین اقداماتی بردارد و با کنار گذاشتن تفکرات استعماری و جنگ سرد، حقیقت بازگشت هنگ کنگ به خاک چین را بپذیرد و به آن احترام بگذارد.
بریتانیا گفاه است که همواره به توافقنامه مشترک خود با چین احترام می‌گذارد ولی تصویب قانون امنیت ملی چین ضمن ضربه زدن به اصل یک کشور دو نظام، با وظایف بین‌المللی چین مغایرت دارد. هر گونه دخالت چین در استقلال سیاسی و خودمختاری هنگ کنگ می‎تواند تهدیدی برای نظام اقتصادی و شکوفایی این منطقه باشد.و چین هنوز فرصت دارد تا از این اقدام صرف نظر کند. جائو لی جیان در پاسخ به سوال در این مورد گفت: دفاع از امنیت کشور شرط مقدماتی برای موجودیت و توسعه یک کشور و همچنین کلیدی‎ترین و اصلی‎ترین بخش از حق حاکمیت ارضی هر کشوری است.و تصویب قانون امنیت ملی در رابطه با هنگ کنگ نیز از جمله حقوق مسلم حاکمیتی چین بر هنگ کنگ به شمار می‎رود.وی گفت پس از بازگشت هنگ کنگ به چین، بریتانیا هر گونه حق حاکمیت ارضی، مدیریتی و نظارتی نسبت به هنگ کنگ از بریتانیا سلب شده است؛ به این ترتیب، این کشورحق ندارد به بهانه توافقنامه مشترک دو کشور در مورد امور هنگ کنگ اظهار نظر و یا در امور داخلی چین دخالت کند.
وی کفت قانون امنیت ملی تنها در مورد آن عده اندک از اقداماتی که مخل امنیت کشور خواهد بود به کار خواهد رفت و در سایر موارد خودمختاری، حقوق و آزادی‎های شهروندان هنگ کنگ و همین طور سرمایه گذاران خارجی نه تنها به همان شکل سابق حفظ خواهد شد بلکه این اقدام با کمک به اجرای بهتر سیاست یک کشور دو نظام باعث شکوفایی و ثبات بیشتر هنگ کنگ نیز خواهد شد.