چالشهای دولت روحانی و اصلاح طلبان

٣ سال از پيروزى حسن روحانى در انتخابات ٩٦ مى گذرد ، اما همچنان رضايت مردم روز به روز از دولتو اصلاح طلبان کاهش یافته است ، این در حاليست كه انتخابات سرنوشت ساز سال اینده نزديك است. حجت الاسلام والمسلمين ، سيد ناصر قوامى ، نماينده ى اصلاح طلب ورییس کمیسون اصل نود مجلس ششم ، در گفتگویی به بررسى و تحليل شرايط اصلاح طلبان ، و ايجاد بستر آشتى ملى و رويكردهاى انتخاباتى آنها ، در انتخابات ١٤٠٠ پرداخت . قوامى ، در خصوص عملكرد بد اصلاح طلبان در انتخابات ٩٨ مجلس و تحليل و ارزيابى اش از عملكردشان در انتخابات ١٤٠٠ گفت من عملكرد اصلاح طلبان در انتخابات مجلس را ، يك شكست تلقى نمى كنم ، زيرا اصلاً در ميدان رقابت ، از افراد ورزيده ى جريانى خبرى نبود كه مفهوم شكست يا پيروزى از آن برداشت شود ، اگر امثال نورى و خوئينى ها شركت مى كردند و رأى نمى آوردند ، آن وقت بود كه مى توانستيم بگوييم كه اصلاح طلبان شكست خوردند ، فكر كنيد اگر رئيس اصلاحات در انتخابات ١٤٠٠ كانديدا شود رأى نخواهد آورد ؟ گرچه عده اى معتقدند كه اصلاح طلبان شكست خوردند ، ولى من معتقدم؛ مهم پايگاه مردمى است و اصلاح طلبان در اين انتخابات ، در كنار مردم ايستادند و ليست واحد ندادند ، باور دارم كه ٨٠درصد از مردم طالب اصلاح طلبى هستند ، براى از بين بردن هر گونه شك و شبهه مى توان نظر سنجى كرد ، ما اصلاح طلبان معتقد به اصلاحات در همه ى عرصه ها هستيم و در اولويت ما قانون اساسى قرار دارد ، كه البته با برگزارى رفراندوم مى توان ديد كه مردم با اصلاح طلبان همراه مى شوند يا خير .وی افزود از طرفى اينكه ، اصلاح طلبان يكديگر را نقد مى كنند ، جاى بحث دارد كه نقدشان منصفانه هست يا مخرب ، من معتقدم برخى از احزاب اصلاح طلب ، عملكرد خوبى نداشتند ، مثل جبهه ى نيروهاى خط امام ره در تهران و مراكز استان ها ، اصلاح طلبان بايد منسجم باشند و كار و تلاش كنند زيرا از پايگاه اجتماعى خوبى در جامعه برخوردارند . وى در ارتباط با تفاوت رويكرد اصلاح طلبان نسبت به پيگيرى و تحقق مطالبات مردم و اينكه اين موضوع به توانايى اصلاح طلبان ارتباط دارد يا محدوديت ها گفت : اصلاً اصلاح طلبان ، آنچنان در قدرت نيستند كه بتوان از آنها پى گيرى مطالبات مردم را كرد ، روحانى هم كه اصلاح طلب نيست ، كدام وزير دولت اصلاح طلب است ، حتى استاندار و بخشدار و فرماندار هم از اصلاح طلبان انتخاب نشده اند ، دولت مورد حمايت اصلاح طلبان بوده و دليل نمى شود كه بگوييم دولت اصلاح طلب است ، روحانى از همان روز اول به خاتمى گفت ؛من بايد وزارت كشور را در اختيار اصولگرايان قرار دهم كه نتيجه اش رحمانى فضلى شد ، هر چند اتفاقى كه در دوران وزارت وى رخ داد ، لازمه ى هركدام ؛ عزل و استعفاى وزير بود اما ، او همچنان سرجايش نشسته است . وى در خصوص عملكردهاى انتقاد آميز دولت كه سبب شده تا ديد جامعه به اصلاح طلبان تغييركند و در نتيجه ريزش سرمايه هاى اجتماعى براى آنها اتفاق افتد گفت : همكارى كردن، غيراز اين است ، حمايت اصلاح طلبان از دولت به دليل منافع مردم و منافع ملى است نه اينكه در قدرت باشند و بخواهند بر اساس مناسبات قدرت محورانه با دولت تعامل كنند . ما در استان قزوين از روحانى حمايت كامل كرديم اما آيا استاندار منصوب روحانى با ما اصلاح طلبان به عنوان حاميان دولت ، جلسه و ديدارى داشتند ؟
وی افزود در صورتى كه ٥٠ درصد حمايت از استاندارى قزوين را خودم انجام دادم ولى استاندارى با اصولگرايان همراه است ، انتظار مى رفت كه دولت اگر مديران اصلاح طلب نمى گذارد ، حداقل برخى رويكردها را تغيير دهد ، اما مى بينيم به لحاظ فكرى و عملكردى آقاى نائينى ، رئيس فعلى دانشگاه بين المللى امام خمينى قزوين با رئيس پيشين تفاوتى ندارد . وى در خصوص اقداماتى كه اصلاح طلبان بايد براى بازيابى سرمايه هاى اجتماعى انجام دهند گفت : من از دوره ى ششم مجلس نظرم اين بود كه براى وارد شدن به اركان قدرت ، حتى از طريق نمايندگان هم اميدوار نباشيم ، چون كارى از دست نمايندگان مجلس بر نمى آيد ، ما در دوره ى ششم ٢٠٠ نفر از نمايند ه ى اصلاح طلب در مجلس بوديم ، آيا اين امكان فراهم بود قوانينى وضع كنيم كه همه خواهان آن بودند ؟ هرچه تصويب مى كرديم به مشكل بر مى خورد ، مى گفتند طبق قانون اساسى بايد تشخيص داده شود كه اين مصوبه ى مجلس درست است يا مغايرت دارد ، البته درست مى گفتند . در نتيجه مشخص است كه ١٠٠ نفر نماينده از دسته ى سه اصلاح طلبان كه ادعاى اصلاح طلبى دارند، نمى توانند در مجلس كار خاصى انجام دهند ، ما بايد در كنار و همراه مردم باشيم ، منتهى در وقت انتخابات نبايد آن را تحريم كنيم ، ما اصلاح طلبان به دليل شرايط بوجود آمده نمى توانيم مشاركت جدى داشته باشيم ، ما عملكرد بدى نداشتيم و هر زمان قدرت در اختيار داشتيم عملكرد مطلوبى از خود نشان داديم ، نمونه ى اين عملكردها را در دولت ٨ ساله ى اصلاحات ببينيد كه بهترين كارها و عملكردها در آن دوران رقم خورد . در دولت روحانى ، صرفا يك وزير اصلاح طلب داشتيم ، حجتى كه او هم عملكرد موفقى در وزارت كشاورزى داشت ، مردم هم مساله را تاييد مى كنند زيرا شاهد ماجرا بودند و ديدم كه حجتى چگونه از دولت جدا شد ، هرچند گفته مى شود كه شريعتمدارى هم از وزراى اصلاح طلب دولت است اما ، سوابق و عملكردش واضح است . وى در مورد تغييراتى كه پس از چند دهه بايد در شوراى عالى سياستگذارى اصلاح طلبان صورت پذيرد و در ساختار شورا اصلاحات انجام گيرد گفت : من به شخصه به شوراى عالى و سبك عملكرد شورا انتقادى ندارم ، در دوره هاى گذشته هم با وجود عملكردهاى مثبت باز به آنها اعتقادى نداشتم ، اصلاح طلبان بايد به ساختار اصيل خود برگردند و پايگاه و نهاد مدنى خود را تقويت كنند . اكنون زمانى رسيده كه اجازه داده شود تفكر اصلاح طلبى با طرحى در جامعه به رفراندوم گذاشته شود تا مشخص شود مردم چه ديدگاه و تفكرى را انتخاب مى كنند و دو جناح هم بر مبناى همان رويكرد غالب جامعه را تعيين كنيم . وى در ارتباط با عملكرد ضعيف فراكسيون اميد در مجلس دهم و در نتيجه رويگردانى مردم از انتخابات را ارزيابى كرد و گفت : در مورد مجلس دهم و خصوصاً فراكسيون اميد ، براى اصلاح طلبان در مجلس ،مسائلى بود كه در اختيارشان بود و مى توانستند انجام دهند و مسائلى هم در اختيارشان نبود و قادر به تغيير آن نبودند ، آنچه در اختيار اصلاح طلبان مجلس بود اين بود كه مى بايستى در خانه ى ملت فراكسيون اصلاح طلبان تشكيل مى دادند نه فراكسيون اميد كه هيج اصل و اساسى هم نداشت ، اولين كار نامتوازنى كه انجام دادند همين بود ، كه اصلاح طلبى خود را مخفى كردند و فراكسيون اميد تشكيل دادند ، در قانونگذارى هم در اقليت بودند و اگر هم لوايحى را تصويب مى كردند خيلى مورد تاييد نهايى قرار نمى گرفت . ما در مجلس ششم چندين تحقيق و تفحص مهم را كليد زديم اما ديديم كه چه سرنوشتى پيدا كرد ، براى همين است كه مى گويم ؛ مجلس نبايد از راس امور پايين تر تلقى شود . مجلس يازدهم هم از مجلس دهم جلوتر نخواهد رفت . وى در خصوص سخنان اخير رئيس دولت اصلاحات ، در رابطه با شيوع كرونا و اينكه مى تواند زمينه ساز همبستگى بيشتر و آشتى ملى گردد و يا شرايط بايد تغيير كند گفت : من معتقدم كه زمينه و بستر لازم براى آشتى ملى در جامعه فراهم نيست ، آشتى ملى هم يعنى همه ى احزاب و جريان هاى سياسى كشور اجازه ى حضور و فعاليت داده شود و چهره هاى سياسى هم فعاليت سياسى داشته باشند ، آشتى ملى فقط به حرف نيست بايد ديد چه مقدار پايبندى در عملكرد به آن وجود دارد ، و مهمتر اينكه نوع نگرش و تعريف آشتى ملى بايد مشترك باشد تا نتيجه دهد . وى در خصوص تحولات جامعه و نارضايتى مردم از اصلاح طلبان و اينكه باعث چه رويكردها يى در انتخابات١٤٠٠ خواهد شد و آيا اساسا به سمت كانديداى مستقل مى روند و يا باز تن به ائتلاف مى دهند گفت : من فكر مى كنم ، قطعاً گزينه هاى اصلى اصلاح طلبان مورد تاييد قرار نمى گيرد ، عارف و ديگران هم كه امتحان خود را پس دادند و مورد اقبال جامعه قرار نخواهند گرفت ، به نظرم حتى اگر اصلاح طلبان به سوى ائتلاف بروند با لاريجانى ائتلاف نخواهند كرد .