تقاضای رد اعتبارنامه نمایندگان فاسد در مجلس یازدهم

بعد از بركنارى و عزل وزير صنعت و تجارت بود كه برخى گمانه زنى ها ، در مورد امكان وجود يك دولت پنهان در كابينه ى روحانى وهمچنین وجود نمایندگان فاسد در مجلس یازدهم مطرح شد ، اكبر تركان مشاور سابق روحانی ، و افراد نزدیک به او در يك گفتگوى مطبوعاتى ، به بررسى و تحليل مجلس يازدهم و نياز به پاك كردن فسادهاى لايه اى پرداخت . وى در خصوص صحت داشتن ، شروع برخى مقابله ها از سوى نمايندگان مجلس يازدهم با سياست هاى دولت روحانى گفت : من هيچ رفتار هجومى در برخورد نماينگان مجلس با دولت روحانى نديدم ، كارى كه مجلس يازدهم بايد انجام دهد اين است ؛كه از مداخله ى نمايندگان، در عزل و نصب هاى قوه ى مجريه جلوگيرى كند ، همين كار كلى وقت گير است و وقت چندانى براى مسايل ديگر نمى ماند ، اينكه نمايندگان مجلس بخواهند در عزل و نصب مديران در هر سطحى ،دخالت كنند منجر به فساد مى شود و نياز مبرم كشور امروز ، زدودن لايه هاى فسادهاى لايه اى است . وى در ارتباط با اينكه مجلس يازدهم زمان و يا امكان دخالت در كار دولت را ندارد وى گفت : در مجلس دهم ، بيشترين مداخله در كار قوه ى مجريه شكل گرفت . به عنوان مثال احمدى نژاد ،اجازه نمى داد كه نمايندگان مجلس در عزل و نصب ها ، دخالت كنند ، دوره ى دهم مجلس ، اما بيشترين دخالت را در اين زمينه داشت ، در واقع پس از انتخابات ،نمايندگان به جان دستگاه ها افتادند ،كه برخى مديران را عوض كنند و جايگزين آنها را از همراهان خودشان انتخاب كردند و اين موضوع به شركت ها هم رسيد در نهايت در دوره ى اخير مجلس ، دخالت نمايندگان به حد اعلاى خود رسيد و جزو وظايف نمايندگان هم نبود . وى در خصوص تعامل، احتمالى دولت و مجلس ،در صورت مداخله نكردن نمايندگان مجلس يازدهم گفت : بايد توجه داشته باشيم كه موضوع اصلى در دستور كار مجلس آينده ، بررسى اعتبار نامه هاى ، نمايندگان تازه وارد به بهارستان است ، مجلس جديد دو وظيفه دارد ؛ بايد كسانى كه در كار دولت مداخله و در امور ناباب تجارى اينگونه بودند ، نبايد اعتبار نامه ى آنها تاييدشود ، . وى در خصوص حضور افراد در مجلس يازدهم با اختلافات مالى گفت : برخى نمايندگان علیرغم رد صلاحییت دوباره فشار آورده اند و تاييد صلاحيت شدند كه اسامى آنها معلوم است ، اعتبار نامه ى اينها بايد رد شود ، نبايد اجازه دهيم اينها در مجلس بمانند ، تقاضاى ما از مجلس جديد اين است ؛كه اعتبار مجلس را فداى اين اشخاص ناباب نكند ، بخش دوم اين است كه ؛ در اين دوره اى كه گذشت ، مداخلات نمايندگان ، در قوه ى مجريه خارج از حد بود به طورى كه نماينده ى مجلس فشار مى آورد كه فلان نفر را مدير كل استان كنيد يا فلان نفر را به عنوان رئيس اداره بگذاريد ، اين كسانى كه به عنوان وابستگان به نمايندگان در مصدر امور قرار گرفته اند ، اينها يكى از نكات فساد و آسيب پذيرى دوره گذشته ى مجلس بايد ، مداخله در امور قوه ى مجريه را منع كند و اجازه ندهد نمايندگان از ابزار قدرت استفاده كنند . وى در ارتباط با سابقه ى حضورش در دولت و اين نظريه مبنى بر اينكه دولت پنهان ،مانع از موفقيت روحانى در عمل به وعده ها شده است گفت : تمام مشكلات كشور نشأت گرفته از تحريم ها و مشكلاتى است كه ايالات متحده براى كشور ما پديد آورده ، هركس جز اين مى گويد در فهم سياسى مشكل دارد و بايد ديدگاه خود را عوض كند ، سياست هاى ترامپ كشور ما را به اين وضع دچار كرده و دولت پنهانى هم وجود ندارد