پیامدهای سیاسی بحران کرونا

پیامدهای شيوع كرونا در سیاست و اجتماع ایران موضوع بحث گفتگویی مطبوعاتی با تقى آزادارمكى ، استاد جامعه شناسى ، بود وی موضوع كرونا را بالقوه در خدمت تقويت همبستگى اجتماعى در ايران مى بيند، مشروط بر تحقق سياست هايى از سوى نظام سياسى ایران . وى در خصوص همدردى اخير آقاى خاتمى درباره ى شيوع كرونا و اينكه عملكرد نسبتاً خوب دولت بود كه زمينه ساز همبستگى اجتماعى در ايران شد و يا به قول مخالفان ، به نارضايتى ها دامن زد گفت : كرونا در ايران نقشى دو وجهى دارد ؛ يك وجه آن ايجاد نوعى همدلى و همراهى ميان جامعه و نظام سياسى شد كه همان افزايش اعتماد اجتماعى وسرمايه هاى اجتماعى و همبستگى اجتماعى است ،كه وجه ى كوتاه مدت ماجراست و اما وجه ى بلند مدت ماجرا ، وجه ى بلند مدت البته جنبه ى خطرناك است و مى تواند باعث به هم ريختگى فراگير هم بشود ، در اين مرحله نوعى بازگشت جامعه به نظام سياسى وجود دارد و نوعى لختى اجتماعى است و به معنى ؛ فاصله گرفتن جامعه از راديكاليسم سياسى به علت شيوع كرونا ، اين در حاليست كه با اين فاصله هم ، اگر جامعه پاسخ مناسب از طرف نظام سياسى نگيرند ، اثر دوم كرونا اتفاق مى افتد و امكان دارد شاهد جهش هاى مهم در اعتراضات اجتماعى باشيم ، در مرحله ى اول ، كرونا باعث مرگ همه مى شود ولى اگر كرونا بيش از حد بماند ، شكاف فقير و غنى نمايانتر مى شود و اين شكاف براى فقرا گران تمام مى شود . وى در ارتباط با انتقاداتى كه به مديريت كرونا در كشور وارد بود ولى ،اوضاع بد امريكا و اروپا آن را لاپوشانى كرد گفت : كرونا باعث شد ما در مقايسه با ديگران احساس سرافكندگى نكنيم بلكه سربلند هم باشيم ، البته كم و بيش ، وضع اروپا و امريكا انقدر بد بوده كه وضعيت بد ما ديده نشد ، درجريان مقابله با كرونا خوشبختانه شاهد شكاف هاى درونى نظام سياسى نبوديم و شاهد همراهى يا حداقل سكوت نيروهاى مخالف دولت بوديم كه در شكل نگرفتن اعتراضات عمومى نقش مهمى داشت ، وی افزود كرونا شكاف هاى درون نظام سياسى را موقتاً ترميم كرد . وى در مورد چگونه دائمى كردن ترميم موقت شكاف هاى درون نظام سياسى گفت : بايد چيز ديگرى جانشين كرونا شود ، اگر حضور كرونا استمرارو تداوم پيدا كند، شكاف بين فقير و غنى معنى دار خواهد شد و اغنيا خدمات بهترى دريافت مى كنند ، تداوم كرونا در ايران مى تواند شعار يا ايدئولوژى همبستگى را جانشين تفرقه و جدايى كند .وى در خصوص ماجراى مرگ عباس كيارستمى و بازخواست جامعه ى پزشكى براى قصورشان ، و البته قبلاً هم جامعه با اعتراض پرستاران به فيلم شوكران افخمى ناراحتى خود را ابراز كردند ، حال اينكه چطور كرونا باعث شد ، پزشكان و پرستاران محبوب مردم جامعه شوند گفت : كرونا قسمتى از جامعه را پناهگاه قسمت هاى ديگر جامعه كرد ، حوزه ى بهداشت و درمان ، پناهگاه جامعه ى ايرانى بود ، ما هم مى توانستيم مثل ترامپ و مخالفانش كرونا را بر سرهم بكوبيم اما بهداشت و درمان ، طورى عمل نمود كه دعوايى بالا نگيرد و اين سرمايه اى است كه برايش باقى خواهد ماند ، ولى اگر بخواهد استفاده ى سياسى كند ، اين سرمايه از دست مى رود و پزشكان و پرستاران مى شوند نيروى اخلالگران سياسى اجتماعى ، من حتى معتقدم ؛رئيس جمهور بعدى ، يا حداقل يكى از كانديداى انتخابات رياست جمهورى ١٤٠٠ ، پزشك خواهد بود . وى در خصوص اين موضوع كه كدام پزشك مى تواند كانديداى رياست جمهورى شود گفت : دكتر ولايتى كه اصلاً نمى تواند چون هم سياستمدار است و هم نماينده ى جناح راست ، بين ؛پزشكيان و نمكى و قاضى زاده و وزير بهداشت بهترين گزينه شايد نمكى باشد ، چون هم تاييد رهبرى را داشته هم گروه هاى سياسى به او انتقادى نداشته اند ، مشروط براينكه ناگهان افشاگرى عجيب و غريبى درباره ى او صورت نگيرد . وى در خصوص اينكه علت انتقاد محمد خاتمى از اصلاح طلبان جامعه محور، كه چرا در بحران كرونا ، دست روى دست گذاشته اند گفت :چون اصلاح طلبان جامعه محور، نيستند ، دغدغه ى اصلاح طلبان حوزه ى سياست و باقى ماندن يا بازگشت به عرصه ى قدرت سياسى است ، اصلاح طلبان، كنشگر مدنى نيستند .
وى در خصوص اينكه اصلاح طلبان مى گويند؛ به نيروى جوان ما مثل طلاب جوان ، اجازه ى كار داده نمى شود گفت : لازم نيست سازمان درست كنند و بروند در قالب بسيج فعاليت كنند و فردا هم ادعا كنند؛ ما اين كارها را در بسيج انجام داديم ، مگر در كشورهاى دنيا ، اول سازمان مى زنند و بعد كار خير انجام مى دهند . وى در مورد مقايسه ى بد بودن وضعيت و محبوبيت روحانى ، تا قبل از شيوع كرونا و الان ، واينكه ، موقعيت روحانى بهتر نشده است گفت : من از همان روزهاى قبل از شيوع كرونا مى گفتم ؛ روحانى بايد استعفا دهد ، عبدى هم نظرش همين بود، اما كرونا ، روحانى را نجات داد و روحانى هم ايران را نجات داد . وى در خصوص كانديداهايى با شعارهايى كه بوى تاسيس دولت رفاهى در انتخابات ١٤٠٠ مى دهد گفت : دولت خدمتگزار و رفاهى ؛ دولتى كه افزايش رفاه و كاهش نابرابرى در دستور كارش باشد ، شعارهايى در راستاى، كاهش نابرابرى و افزايش ، خدمات اجتماعى يعنى ؛ كمى بيشتر از دولت رفاهى ، درواقع يك جور دولت چپگرا با كنشگرانى بو روكرات ، براى همين است كه تاكيد مى كنيم ؛ پزشكيان چپگرا به درد ، رياست جمهورى مى خورد ، پزشكيان بوروكراتى است كه دغدغه ى عدالت اجتماعى هم دارد ، چنين فردى به يك آدم ايدئولوژيك مثل سعيد جليلى ارجحيت دارد ، جليلى بعد از كرونا نمى تواند رئيس جمهور ايران شود چون حضور افرادى مثل او فقرا را تهييج مى كنند ، دولت راديكال ، جامعه راديكال توليد خواهد كرد . وى در خصوص اينكه بعد از كرونا پراگماتيسم افزايش پيدا خواهد كرد گفت : بله ، يك دولت نمايندگى در نظام سياسى ، شكل مى گيرد كه بخش قابل توجهى از نظام اجتماعى را نمايندگى مى كند ، يعنى از راديكاليسم به سمت پراگماتيسم گسترده تر مى رويم . وى در خصوص تعريف دولت نمايندگى گفت : دولتى كه از متن نظام اجتماعى و گروه هاى اجتماعى برخاسته است و درواقع نوعى كورپوراتيسم ، دولتى كه محصول وفاق جمعى باشد ، به نظر مى رسد اگر چنين دولتى در ايران بعد از كرونا شكل نگيرد ، نظام سياسى ايران شكننده خواهد بود . وى در ارتباط با اينكه عده اى معتقدند ؛كرونا به سود علم و مديريت علمى در جامعه ى ايران تمام شد گفت : بله در كل ، به سود علم بود ولى دانشمندان ايرانى هنوز پاسخ مطلوبى به بحران كرونا نداده اند ، شايد بهتر است بگوييم؛ كرونا بيشتر به تقويت نظام كارشناسى كمك كرد .وی افزود قبول دارم كه كارشناسان ، چه روحانى و چه غير روحانى ،گفتند ؛ حرف پزشكان بايد مبنا قرار گيرد ، ولى مساله اين است؛ كه ما هنوز به مديريت علمى به معناى دقيقش نرسيده ايم وگرنه اين داستان ارز و بورس را نداشتيم