روحانی و اقدامی دیر هنگام در نقد حاکمیت دوگانه

حسن روحانی رئيس جمهور ایران در آخرین هفته‌ی اردیبهشت‌ماه در دیدار با برخی از مدیران و فعالان رسانه‌ای کشور، ضمن انتقاد از وجود حاکمیت دوگانه، دلیل موفقیت نسبی در مقابله با بیماری کووید 19 را وجود حاکمیت واحد در این زمینه عنوان کرد و اظهار داشت در سه ماه گذشته در مقابله با کرونا، حاکمیت واحد در زمینه مقابله با این ویروس مورد توجه قرار گرفته است. وی همچنین با اشاره به اینکه حاکمیت دوگانه در کشور همیشه موجب ضرر بوده است اظهار داشت پیروزی در جنگ نیز به خاطر وجود حاکمیت واحد بوده است. وی افزود حاکمیت واحد، کشور را به افق روشنی خواهد رساند.
اظهارت حسن روحانی در خصوص وجود حاکمیت یگانه در خصوص مقابله با کرونا در حالی عنوان می‌شود که به گفته‌ی ناظران اقدامات دولت در خصوص حاکمیت واحد در این بیماری در چارچوب مدیریت واحد قرار می‌گیرد، نه حاکمیت یگانه. آنچه که حسن روحانی از آن تحت عنوان حاکمیت یگانه یاد می‌کند در واقع به رسمیت شناختن نقش مدیریتی وزارت بهداشت توسط حاکمیت و اجرای نسبی دستورات ستاد مقابله به کارونا به عنوان مدیر واحد بیماری، توسط حاکمیت است نه اینکه مقابله با کرونا نشان‌دهنده و نمونه‌ی حاکمیت واحد و یگانه در کشور باشد.
رئیس جمهور در ادامه‌ی اظهاراتش وحدت و انسجام عمومی را از مهم‌ترین دلایل موفقیت‌های بدست آمده در زمینه مقابله با شیوع و مهار کرونا دانست و بار دیگر با اشاره به اینکه 83 درصد مردم به دستورالعمل‌های بهداشتی عمل کرده‌اند، آن را نشان‌دهنده‌ی همراهی مردم با دولت و مسئولان بهداشت و درمان دانست و به نقش مهم رسانه‌ها و به ویژه صداوسیما در ایجاد این همراهی تاکید کرد.
اظهارات حسن روحانی در خصوص نقش صدا و سیما در آگاهی رساندن به مردم در خصوص عمل کردن به دستورالعمل‌های بهداشتی در حالی عنوان می‌شود که به گفته‌ی تحلیل‌گران و ناظران رسانه‌ای صدا و سیما کم‌ترین نقش را در آگاهی بخشی به مردم در خصوص کرونا داشته است و بیشتر اطلاعات مردم از طریق رسانه‌های مجازی غیر رسمی به دست‌آمده است. در عین حال رسانه‌های رسمی در مواردی نیز اطلاعات نادرست در این خصوص در اختیار مردم قرار می‌دادند.
ضمن اینکه بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران تاکید دارند نه تنها پژوهشی که به طور دقیق نشان دهد که ۸۳ درصد از مردم به دستورالعمل‌های بهداشتی عمل کرده‌اند وجود ندارد، بلکه امکان چنین مطالعه و چنین سنجشی نیز توسط پژوهشگران وجود ندارد و روشی علمی نمی‌توان معرفی کرد که از طریق ةن دولت بتواند به این موضوع پی ببرد که دقیقا چند نفر و چند درصد به دستورالعمل‌های بهداشتی عمل کرده‌اند.
حسن روحانی همچنین در ادامه‌ی ادعاهای حیرت‌انگیز خود در خصوص اقدامات انجام شده در دولت دهم و یازدهم، به دوبرابر شدن تعداد تخت‌های بیمارستانی نسبت به تاریخ کشور اشاره کرد و اظهار داشت این اقدام دولت در خصوص دوبرابر شدن تخت‌های بیمارستانی در این دولت نسبت به تاریخ کشور موجب شده است که کشور در اوج شیوع بیماری کرونا، با مشکل کمبود تخت بیمارستانی و تخت‌های ویژه برای بیماران مواجه نباشد.
روحانی در ادامه‌ی اظهاراتش به صداقت و شفافیت دولت در خصوص بیماری کرونا اشاره کرد و اظهار داشت رسانه‌ها نیز در این مسیر بسیار خوب عمل کردند و در مقابل دروغ‌پراکنی و شایعه‌سازی رسانه‌های بیگانه ایستادند.
وی افزود رسانه‌ها در آگاه کردن مردم و اطلاع‌رسانی درست، بار سنگینی بر دوش دارند. روحانی همچنین برقراری آرامش در جامعه و دور کردن مردم از التهاب و اضطراب را از جمله وظایف مهم رسانه‌ها دانست.
این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که رسانه‌ها و روزنامه‌ها در ایران همواره تریبون دشمنان عنوان می‌شوند و بارها بر نقش رسانه‌ها در ایجاد ناامنی اطلاعاتی در کشور تاکید شده است.
در خصوص کرونا، با توجه به شرایط خاص کشور، رسانه‌ها عمدتا در راستای تایید اقدامات دولت عمل کردند و به علت شرایط خاص در کشور تلاش می‌کردند تا با حداقل انتقاد از دولت، به موضوع کرونا و راه‌های کاهش آسیب‌های ناشی از آن یپردازند و عمدتا با دولت همراهی کنند. به نظر می‌رسد که اظهارات حسن روحانی در خصوص نقش مثبت رسانه‌ها در پرداختن به موضوع کرونا و تاکید وی بر تاثیر رسانه‌ها در خنثی کردن دروغ‌ها و شایعات رسانه‌های خارجی، بیشتر ناشی از خشنودی دولت از تایید اقدامات دولت توسط رسانه‌هاست تا اقدامات آگاهی‌بخشی توسط رسانه‌ها.