وزارت امور خارجه و موقتی بودن مسدود شدن مرزها

سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بسته شدن مرزها توسط اکثر کشورهای همسایه این امر را موقتی دانست ، وی افزود زمانی که سازمان بهداشت جهانی برای مناطق مختلف جهان وضعیت اضطراری اعلام کرد، طبیعی است اقدامات صورت گرفته، باید به صورت جمعی باشد.در زمانی که کشور ما آلوده نشده بود، ما نگرانی‌هایی داشتیم و بعد از آنکه ویروس وارد کشور ما شد، کشورهای همسایه نگرانی‌هایی داشتند و این موضوع طبیعی است؛ این موضوع نباید مانع مراودات مردمی یا حتی صادرات و واردات بین کشورها شود. این در حالی است که حتی کامیونهای باری نیز حق ورود به این کشورها را ندارند . همچنین بی مبالاتی مقامات در کنترل این بیماری باعث شده که این کشورها مانند پاکستان و ترکیه با انکه مرزهای هواییشان با چین باز میباشد مرزهای خود را با ایران ببندند