رهبر جمهوری اسلامی و تحسین از مقاومت نظام

خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ، روز شنبه در مراسم بزرگداشت روز زن با اشاره به بالابودن تاب‌اوری مردم ایران در برابر فشارهای آمریکا، امریکار را غول وحشی خواند و اظهار داشت این مقاومت موجب حیرت ناظران جهانی شده است.خامنه‌ای حضور مردم در تشییع قاسم سلیمانی با وجود مشکلات را نشان‌دهنده‌ی تاب‌آوری بالای مردم دانست و آن را حیرت‌انگیز خواند.
تاب‌آوری بحثی تخصصی است که در حوزه‌ی مدیریتی نه به بالابودن تحمل افراد برای پذیرش سختی‌ها، بلکه به ارتقای امکانات عمومی و بهبود مدیریت برای افزایش بهره‌برداری از منابع اطلاق می‌شود.
استفاده خامنه‌ای از تاب‌اوری برای استناد به میزان تحمل مردم در مواجهه با سختی‌ها، نه تنها نشان‌دهنده‌ی بی‌اطلاعی مشاوران او از بحث تخصصی تاب‌آوری است، بلکه نشان‌دهنده‌ی این نیز هست که جمهوری اسلامی همچنان در تلاش است تا به جای تقویت امکانات و اعمال مدیریت برای بهبود و ارتقای توانمندی جامعه برای رویارویی با مشکلات همچنان در صدد ارزشمند نمایاندن میزان تحمل مردم در مقابله با دشواری‌های مدیریتی است. وی بار دیگر تبلیغات همه‌جانبه برای تشویق جوانان به فرزند‌آوری کمتر را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت نتیجه این اقدامات پیرشدن جامعه و تسلط آسان دشمنان بر یک جامعه خالی از جوان است. وی تاکید کرد باید در زمینه‌ی ازدواج آسان و فرزندآوری بیشتر فرهنگ‌سازی شود.
متخصصین بارها اعلام کرده‌اند نه تنها مشکلات جامعه‌ی ایران با افزایش تعداد فرزندان و افزایش جمعیت مرتفع نمی‌شود، بلکه به علت محدودیت‌ منابع به ویژه منابع اکولوژیک، آب و … افزایش جمعیت به تشدید نشکلات کشور و افزایش ناتوانی دولت در تامین نیازهای عمومی جامعه خواهد انجامید.
در شرایطی که تحریم‌ها منابع کشوررا به حداقل رسانده و نیازهای غدایی بیش از نیمی از جمعیت به علت وابستگی به صادرات با سختی تامین می‌شود، به گفته کارشناسان، افزایش جمعیت نتیجه‌ای جز بحرانی‌تر شدن مشکلات داخلی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
خامنه‌ای در بخش دیگری از اظهاراتش از تبلیغات انجام‌شده برای قانع کردن ملت ایران برای کوتاه آمدن در مقابل آمریکا انتقاد کرد و آن‌ را پیامد برنامه‌ریزی اندیشکده ها و تبلیغات گسترده رسانه‌های غربی دانست و تأکید کرد ملت ایران تاکنون ایستاده است و از این پس هم خواهد ایستاد.
فراخوان مقاومت مردم در مقابل امریکا به یک عادت برای مقام‌های جمهوری اسلامی تبدیل شده است و جمهوری اسلامی بدون توجه به این که مقاومت در مقابل مذاکره با امریکا بر مینای چه موضوعی باید باشد و چه صورتحساب غیرقابل جبرانی برای توسعه ایران دارد، همچنان با لجاجت و با نادیده گرفتن فشاری که این مقاومت بر زندگی مردم وارد می‌کند، به ادامه‌ی شعارها در این خصوص ادامه می‌دهد.