مخالفت ترامپ با طرح محدودیت اختیاراتش علیه اقدام نظامی علیه ایران

دونالد ترامپ درآستانه رای گیری نهایی مجلس سنای امریکا در مورد طرح ممنوعیت اقدام نظامی ترامپ علیه ایران را به تصویب رساند؛ اقدامی که با واکنش شدید ترامپ مواجه شده است. وی در اشاره به نامناسب بودن این اقدام‌ اظهار داشت تایید این مصوبه سنا، با ایجاد اطمینان در جمهوری اسلامی نسبت به عدم آغاز جنگ، رفتارهای تهاجمی جمهوری اسلامی را در منطقه افزایش خواهد داد و دست ترامپ برای اعمال تهدید علیه جمهوری اسلامی را می‌بندد. وی گفت برای امنیت آمریکا بسیار مهم است که سنا به قطعنامه اختیارات جنگ ایران رای ندهد. ما در برابر ایران بسیار خوب عمل می‌کنیم و اکنون زمان ضعف نشان دادن نیست.ترامپ بار دیگر گفت کشتن سردار سلیمانی اقدامی است که مردم آمریکا از این اقدام حمایت می‌کنند.
وی همچنین در تویت دیگری گفت اگر دست‌های من بسته شود ایران وضعیت خوبی پیدا می‌کند و خوشحال میشود وی افزود این اقدام نشانه بسیار بدی را ارسال می‌کند. دموکرات‌ها این کار را تنها برای ضربه زدن به حزب جمهوری‌خواه انجام می‌دهند. اجازه ندهید این اتفاق بیفتد
.او خواستار این شد که نمایندگان سنا به این لایحه رای ندهند . این در حالی است که چند نفرازجمهوریخواهان ممکن است به این لایحه رای دهند . هر چند که در صورتی که دو سوم مجلس نمایندگان از ان حمایت نکنند .ترامپ میتواند آن را وتو کند . برخی تحلیلگران معتقدند که ترامپ معتقد است که جمهوری اسلامی همواره در تهدید، رفتارهای خود را محدودتر و معتدل‌تر می‌کند و اگر تهدیدی در کار نباشد، جمهوری اسلامی نیز بی‌محابا رفتارهای تهاجمی خود را بی‌نگرانی از عوامل بازدارنده، ادامه می‌دهد‌. برخی دیگر نیز معتقدند دست باز ترامپ برای اقدام نظامی ممکن است به درگیری نظامی دو کشور منجر شود .