فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی و احیا رفراندوم

بهرام پارسايى يكى از نمايندگان شهر شيراز که در انتخابات آینده رد صلاحییت شده است در گفتگویی مطبوعاتی ، در خصوص كار كارشناسى و تحقيقات نمايندگان مجلس گفت : در برخى موارد ممكن است از روى گلايه مندى و سياسى كارى مباحثى مطرح شود اما اغلب موضوعاتى كه نمايندگان مجلس عنوان مى كنند بر اساس كارى است كه بر آن تحقيق شده است . سخنگوى فراكسيون اميد از احياى اصل رفراندوم سخن به ميان آورد و تاكيد كرد كه ما در بسيارى موارد بايد به رفراندوم رجوع كنيم و لازم است عقلاى قوم هم به يك جمعبندى برسند و در بسيارى از موارد هم مى توانيم به آراء مردم برگرديم ، بهرام پارسايى در همين زمينه ادامه داد : آنچه كه به نظر من بايد به آن بيشتر توجه شود و نمايندگان هم بر آن تمركز بيشترى داشته باشند موضوعات قانونى است ، به اين معنى كه نمايندگان ، سؤالها و استيضاحات و نطق هاى خود را متوجه ى ايرادات قانونى كنند . پارسايى در خصوص مشكلات حوزه هاى انتخابيه گفت : برخى ايراد مى گيرند كه بيشتر سوال ها و استيضاح ها بر سر مسائل و بده بستان هاى حوزه ى انتخابيه است كه حتى بر فرض محال آنها را درست بدانيم بايد بپرسيم كه چرا مشكلات حوزه هاى انتخابيه ادامه دارد و اين يك ضعف اساسى محسوب مى شود . سخنگوى فراكسيون اميد در خصوص اينكه وظيفه ى نمايندگان نظارت است گفت : بيشترين نقطه ضعف مجلس در نظارت است چراكه ما قوانين معطل مانده ى بسيارى داريم كه نظارتى بر اجرايى شدن آن صورت نمى گيرد ، همچنين قوانينى كه در قانون اساسى وجود دارد كه وقتى به آنها نگاه مى كنيم فكر مى كنيم كه اين ها قانون كشور ما نيست ، يا مثلاً قوانينى كه در اجراى آن اختلافات زيادى ميان مسئولين وجود دارد به طوريكه تا كنون موفق نشدند كه به يك جمع بندى واحد برسند مانند اصل رفراندوم ، پس با توجه به قوانين خوبى كه داريم به نظر مى رسد تنها ايراد ما متوجه اجرا و نظارت بر اجراى قوانين است . پارسايى در پاسخ به اين سوال كه مصداق مراجعه به نظر مردم و برگزارى رفراندوم در شرايط موجود چه مى تواند باشد گفت :ما در بسيارى از موارد ديگر مى توانيم به آراء مردم رجوع كنيم و بحث شفافيت از ديگر موضوعاتى است كه مى توان به رفراندوم گذاشت ، پس مصاديق براى رجوع به اين اصل قانون اساسى وجود دارد و تنها عزم اين كار است كه هنوز مشاهده نمى شود در حاليكه در كشورهاى ديگر مثل سوئيس سالى چندبار رفراندوم برگزار مى شود
علیرغم صحبتهای پارسایی ، در چهار سال گذشته فراکسیون امید مجلس
عملا نتوانسته هیچ طرح مشخصی در حمایت از یک موضوع که مورد همه پرسی قرار بگیرد انجام نداده است .