روحانی ،سالگرد انقلاب و هشدار به روند مسیر جمهوری اسلامی

روز سه‌شنبه در مراسم بیست و دوم بهمن با بیان این که بهمن ۵۷ در چهل و یک سال پیش تجلی قدرت خداوند در اراده ملت بزرگ بود، پیروزی انقلاب در سال ۵۷ را نتیجه ،پیروزی ملت با دست خالی در مقابل رژیم شاه دانست و گفت انقلاب اسلامی در واقع یک انتخاب بود.
وی اظهار داشت مردم با انقلاب اسلامی بین یک رژیم وابسته و مردم‌سالاری، مردم‌سالاری و استقلال را انتخاب کردند.
به گفته تحلیل‌گران، مردم در تلاش بودند که جمهوریت و آزادی را در پی انقلاب در ایران حاکم کنند، اما به اعتقاد بسیاری ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی از همان ابتدا به علت رویکرد ایدئولوژیک خود مانع از چنین امری می‌شد و بیشتر فضا را برای تقویت ارزش‌ها فراهم می‌کرد تا توسعه دموکراسی و جمهوریت. ضمن اینکه بسیاری معتقدند حاکمان جمهوری اسلامی از همان آغاز نیز دغدغه‌ی تقویت دموکراسی و جمهوریت در سر نداشته‌اند.
روحانی در ادامه اظهاراتش درباره دلایل سقوط شاه وقوع انقلاب، اظهار داشت اگر رژیم گذشته به مردم اجازه انتخاب می‌داد نیازی به انقلاب نبود. او افزود اگر رژیم گذشته مردم را آزاد می‌گذاشت تا در نوع حکومت، حکومت را انتخاب کنند و در نوع قانون اساسی، قانون اساسی مورد نظر خود را انتخاب کنند و به یک انتخابات سالم و آزاد ملی تن می‌داد انقلاب نمی‌شد .
این در حالی است که خودداری شاه از سرکوب همه جانبه و خشونت بار مخالفین و بیماریش و نقشه قدرتهای غربی برای جایگزین کردن سیستم عامل مهمتری بود در وقوع انقلاب تا برگزاری انتخابات .
روحانی وقوع انقلاب را زمینه‌ساز بازشدن درب انتخابات دانست و تاکید کرد حضور و انتخاب مردم منحصر به ۴۱ سال پیش نبوده و مردم بارها و هرروز در انتخابات‌های رسمی یا غیر رسمی شرکت کرده‌اند.
وی در بخش دیگر اظهاراتش رفراندوم را پایه و اساس نظام ما دانست و اظهار داشت شرکت مردم در همه‌پرسی نظام هرسال با انتخابات تکرار می شود. روحانی شرکت مردم در ۲۲ بهمن را شرکت در انتخابات دانست و یادآور شد مردم در این روز آزادند تا به خیابان‌ها بیایند و انقلابشان را تایید کنند و با امام و رهبری بیعت کنند یا آنکه در خانه‌هایشان بمانند. او افزود مردم هرساله انقلاب و راهپیمایی و حضور در صحنه را انتخاب کرده‌اند.رئيس جمهور در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه ۲۲ بهمن متعلق به جناح خاصی نیست و در ۲۲ بهمن همه احساس پیروزی کردند، گفت نباید اجازه داد که عده‌ای این جناح و آن جناح را مطرح کنند. وی افزود انقلاب متعلق همه است و برای گروه و فرد خاص نیست.روحانی همچنین خاطرنشان کرد باید به نفع همه مردم اقدام کرد و کاری کرد که همه جمعیت ایران احساس خوش‌حالی و پیروزی کند.
رئیس جمهور در ادامه اظهاراتش با انتقاد از کسانی که خواستار تضعیف جمهوریت به نفع اسلامیت نظام هستند با تاکید بر اینکه جمهوریت و اسلامیت نظام در کنار هم هستند، خاطرنشان کرد نمی‌توان با تضعیف جمهوریت ،اسلامیت نظام را تقویت کرد.
روحانی همچنین انتخاب از بین دو مورد را دربرخی موارد نادرست دانست و اظهار داشت نمیتوان بین دیپلماسی و مقاومت، یا بین تعامل با جهان و ایستادگی در مقابل زور یکی را انتخاب کرد. وی افزود اینها مواردی است که باید هردو را انتخاب کرد
رئیس جمهور در ادامه اظهاراتش با اشاره به انتخابات اخیر، قهر با صندوق رای را نادرست دانست و ضمن اینکه انتخابات و صندوق رای را منجی کشور دانست با اشاره به ضرورت نوسازی نظام جمهوری اسلامی بر ضرورت انجام اصلاحات در کشور تاکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت و اهمیت شرکت در انتخابات دوم اسفندماه، افزود همه باید پای صندوق رای شرکت کنند و در انتخابات حضور پیدا کنند. وی افزود حضور در انتخابات موجب تقویت نهاد انتخاب و انتخابات خواهد شد.
بارها حسن روحانی این اظهارات را بیان کرده است و خواستار برگزاری همه‌پرسی شده است، اما در عمل اقدامی نیز از قدرت خود برای تغییرات اساسی استفاده نکرده و اقدامی برای تسهیل این امر انجام نداده وصرفا به بیان انتقاداتش ادامه داده است.