چالشهای درون اصولگرایان و منازعه برای سرلیستی در تهران

به گزارش مطبوعات ایران ، در حالى كه اصلاح طلبان هنوز به بحث با شوراى نگهبان بر سر تاييد صلاحيت ها ادامه مى دهند ، و درون جريان اصلاح طلبى ،بحث این است که براى انتخابات ،ليست بدهيم يا ندهيم ، جريان اصولگرايى در نشست های خود از هم اکنون در حال تقسیم کردن کرسی های مجلس یین خود میباشند ، اصولگرايان که در انتخابات مجلس در سال 1394 در برابر ليست اصلاح طلبان و اعتدالگرايان در تهران شکست سختی را خوردند .اين بار با اميد بيشترى حضور دارند زيرا عملكرد دولت روحانى و مجلس دهم طرفداران طبقه ى متوسط جريان اصلاحات را نسبت به برنده بودن اين جريان مردد كرده است ، پيش بينى ها حاكى از پيروزى اصولگرايانى است كه به نظر مى رسد با ليست هاى چندگانه وارد عرصه ى انتخابات شوند ، خبرها حاكى از اين است كه پيش بينى حضور اصولگرايان با ليست هاى چندگانه و رقابت درون جريان بر سر كرسى هاى پارلمانى ميان جريان محافظه كار برقرار خواهد شد .بحث سرلیستی اصولگراین در تهران هم مطرح می باشد که در این مورد میان قالیباف و دیگران منازعات تبلیغاتی در گرفته است .از زمانی که وى در انتخابات مجلس ثبت نام كرد ،حاميانش سرليستى وى براى انتخابات از جانب اصولگرايان را تبليغ كردند ، قاليباف از ١٣٨٤كه از نيروى نظامى استعفا داد وسوسه قدرت سیاسی او را رها نکرد و همین تا کنون چالشى براى اصولگرايان بوده است ، رابطه ى قاليباف و اصولگرايان اينگونه است كه بيشتر شكلى است و براى همين است كه اصولگرايان هميشه در دقيقه ى نود اورا دور مى زنند در انتخابات 1384 رياست جمهورى ، به يكباره او راكنار گذاشتند ودر انتخابات ٩٦ ، درلحظه آخر او را مجاب كردند كه كنار بكشد ، به همين دليل است كه خود او بارها تلاش كرده تا طرح نو اصولگرايى را مطرح كند ،كه البته فقط در حد يك طرح ماند ، اولين رقيب قاليباف عليرضا زاكانى است كه از قرار، پايدارى ها در نظر دارند براى او وارد انتخابات شوند ، بیادی دبير كل جمعيت آبادگران جوان ايران اسلامى نیز گفت : قبول حضور قاليباف در شوراى ائتلاف به ضرر وى خواهد بود به اين دليل كه وقتى كسى تفكرى ارائه مى دهد بايد افرادى را انتخاب كند كه متناسب با آن تفكر باشند ، جریان پایداری وابسته به مصباح یزدی که با شعار انتخاب اصلح وارد میدان میشود قالیباف شهردار سابق را چندان منطبق با معيارهاى خود نمى داند ، گفته مى شود اين جريان با ليستى جدا و با سرليستى عليرضا زاكانى به دنبال حضور در رقابتى است كه يك سر آن هم قطعاً قاليباف است ، جبهه ى پايدارى که با كليد واژه ى انتخاب اصلح كه از ديدگاه هاى آيت الله مصباح يزدى است به ميدان مى آيد ، ، در خصوص جدال سرليست هاى اصولگرايان ، سيد مصطفى مير سليم دبیر کل موتلفه كه نامش با حضور در بين كانديداهاى نهايى رقابت بر سر كرسى رياست جمهورى در انتخابات ٩٦ بيش از پيش بر سر زبان ها افتاد از جمله افرادى است كه به واسطه حضورش در مجمع تشخيص مصلحت نظام از شانس خوبى براى سرليستى اصولگرايان برخوردار است و به همين واسطه در نخستين روزهاى ثبت نام با حضور در وزارت كشور خود را كانديداى حضور در پارلمان يازدهم كرد ،بنظر میرسد که دعوای اصولگرایان برای سرلیستی همچنان ادمه یابد .