انتقاد از سیاست اسلام هراسی ترامپ

تلویزیون سی ان ان در گزارشی تویت اخیر ترامپ علیه نانسی پلوسی و چاک شومر را مورد انتقاد قرار داد و آن را سمبل اسلام هراسی دانست در این گزارش گفته شد که ترامپ به تازگی توئیتی که در آن تصویری از نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان و چاک شومر، رهبر اقلیت حزب دموکرات در مجلس سنا که یکی با حجاب و دیگری با دستار بوده و در پشت صحنه آن نیز پرچم جمهوری اسلامی قرار دارد را بازنشر کرد که نوشته شده دموکرات‌های ۲۰۲۰. سی ان ان میگوید بازنشر چنین توئیتی از سوی رئیس جمهوری آمریکا که در آن تصاویر نژادپرستانه را منعکس می‌کند، نشان می‌دهد این رئیس جمهوری بر این باور است که مسلمان جلوه دادن افراد و آنها را منتسب دانستن با یک کشور اسلامی، روش جالبی برای توهین کردن آنهاست. در این گزارش گفته شده که سخره قرار دادن پوشش اسلامی و دستار برای ملیونها مسلمان رفتاری توهین‌آمیز و نادرست برای جلوه دادن پیروان چنین دینی است. و استفانی گریشام سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید نیز بجای انکه از بازنشر توئیت ترامپ عذرخواهی کند در شبکه فاکس نیوز به دفاع از این رفتار رئیس جمهوری آمریکا پرداخت و گفت: رئیس جمهوری روشن ساخته که دموکرات‌ها در بیشتر بحث‌هایشان از تروریست‌ها و افرادی که دست به کشتن آمریکایی‌ها می زنند، جانبداری می‌کنند.
این شبکه گفته که این مساله کاملا غیرقابل قبول بوده و کنگره آمریکا باید از شخص رئیس جمهوری بخواهد از مسلمانان داخل و خارج از آمریکا عذرخواهی کند. . تحقیقات جدید نشان داده که توئیت‌های ترامپ اسلام‌هراسانه با افزایش احساسات ضداسلامی و جنایات انزجارآمیز دینی مرتبط بوده است. چنین پیام‌های متعصبانه که از سوی رئیس جمهوری آمریکا نشر می‌یابد سبب به خطر افتادن مسلمانان آمریکایی، هندوهای آمریکایی و دیگر ادیانی می‌شود که پوشش‌های مشخصی دارند.