دادستان کل و تقاضای اخراج سفیر بریتانیا از ایران

منتظری دادستان کل کشور طی سخنانی با شاره به حضور سفیر بریتانیا در مراسم بزرگداشت جانباختگان هواپیمای در دانشگاه امیر کبیر که در نهایت منجر به دستگیری چند ساعته وی شد گفت: این حضور مفتضحانه نشان‌دهنده آن است که اینگونه حوادث و تجمعات خلاف قانون توسط عناصر خارج از کشور چه آمریکا و چه انگلیس مدیریت می‌شود.وی افزودحضور سفیر یک کشور در کشوری دیگر و در جمع غیرقانونی تعدادی هنجارشکن به هیچ وجه برای ما قابل قبول نبوده و این اقدام قابل تعقیب است‌. و ما از دولت محترم انتظار داریم در اولین فرصت نسبت به اخراج چنین آدم قانون شکنی هرچه زودتر نسبت اقدام کند.وی افزود: البته به نظر ما این اقدام سفیر قابل تعقیب بین المللی هم است که یک سفیر بدون داشتن مجوز در یک جمع غیرقانونی حضور یابد و بعد هم بهانه‌ بیاورد که من برای اظهار همدردی با کشته شدگان حادثه سقوط هواپیما در این جمع حضور داشته ام.‌ سخنی که یک دروغ غیرقابل قبول است‌.
سخنان منتظری نشاندهنده موج جدیدی از اقدامات اصولگرایان را شامل میشود که بهر نحوی قصد دارند در مناسبات بیئ المللی میان ایران و اروپا تخریب کنند . علاوه براین سفیر ایران در بریتانیا در هر مراسمی دوست داشته باشد شرکت میکند و با هرکسی هم که مایل است ملاقات میکند . اما مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران شرکت سفیر بریتانیا در ایران را در یک مراسم دانشگاهی که مرگ پنج بریتانیایی هم شامل ان میشده را ممنوع وموجب دستگیری و اخراج میدانند .