شورای نگهبان و رد صلاحیت کاندیداها

به گزارش رسانه های ایران ،شوراى نگهبان روز یکشنبه از تاييد و عدم احراز صلاحيت داوطلبين يازدهمين دوره ى انتخابات مجلس خبر داد ، بر اساس اين خبر 247 نفر از نمايندگان فعلى مجلس براى انتخابات مجلس يازدهم ، داوطلب نمايندگى شده بودند كه 90 نفر از آنها صلاحيت شان احراز نشد و بيشترين رد صلاحيت ها از كانديداهاى جريان اصلاح طلب بودند ، در حقيقت چهره هاى شاخص اصلاح طلب از سوى شوراى نگهبان رد صلاحيت شدند و از راهيابى به يازدهمين دور ه ى مجلس بازماندند
در مقايسه با انتخابات مجلس دهم ومجلس يازدهم ، در انتخابات مجلس دهم ، سی وهفت نفر از نمايندگان مجلس نهم رد صلاحيت شدند ، بنا براين مقايسه رد صلاحيت شدگان اين دوره سه برابر بيشتر از دوره ى قبل است كه اين در كل فضاى كشور بى سابقه بوده است ، حال با اين حجم از رد صلاحيتها بايد ديد رويكرد اصلاح طلبان براى شركت در انتخابات چگونه خواهد شد
در انتخابات سال 94 كسانى كه دست حمایت و ائتلاف با اصلاح طلبان داده بودند تا پايشان به مجلس رسيد راهشان را جدا كردند و همين باعث شد تا انتقادات زيادى به اصلاح طلبان وارد شود
اکنون اصلاحات در حالى وارد ميدان انتخابات شده كه هم دچار ريزش پايگاه اجتماعى شده و حتى كانديداهاى شاخصش رد صلاحيت شدند تا جايى كه اين جريان نامزدى براى انتخابات مجلس يازدهم ندارد ، و هم در نتيجه رويكرد و استراتژى آنها درانتخابات معلو م نيست ، رئيس ستاد انتخابات مركزى شوراى عالى سياستگذارى جبهه ى اصلاح طلبان در همين زمينه گفت : ليست اصلاح طلبان ائتلافى بسته نخواهد شد ،اما در چند روز آينده در خصوص اجرايى شدن راى سنجى اصلاح طلبان تصميم گيرى نهايى خواهيم كرد ، روز گذشته در دومين جلسه ى ستاد سيد حسن رسولى ، با حضور دبيران كل احزاب اصلاح طلب در بررسى و تحليل نامزدهاى رد يا تاييد شده اصلاح طلب حوزه ى انتخابيه كل كشور از سوى هيئت نظارت هر استان گفت : اطلاعات دريافتى از گستردگى رد صلاحيت نامزدها بهت آور است ، اميدوارم در مراحل بعدى رسيدگى شوراى نگهبان فضاى انتخابات را رقابتى كنند و ليست ها را ببندند. با توجه به سخنان رسولى دور از ذهن است كه اصلاح طلبان با اين تعداد از كانديداها ليستى معرفى كنند .
روز گذشته عبدالرضا هاشم زايى ، عضو فراكسيون اميد مجلس دهم با اشاره به بررسى صلاحيت ها از سوى شوراى نگهبان گفت : من به شوراى نگهبان تبريك مى گويم و سخنگوى اين شورا به عنوان فتح الفتوح در تلویزيون حاضر مى شود ودرباره ى بررسى صلاحيت ها صحبت مى كند ، بنده از رهبرى مى خواهم دادگاه صالحه تشكيل شود و اين ٩٠نفر به همراه سخنگوى شوراى نگهبان با هم محاكمه شوند . وى در ادامه افزود افرادى رد صلاحيت شدند كه برادر شهيد هستند ، اميدواريم شوراى نگهبان همين امروز نظر خود را برگرداند
تا اعتماد عمومى كمتر آسيب ببيندو ريزش كند ، انتظار مى رفت نهادهاى بررسى صلاحيت ملايم تر رفتار كنند و اجازه ى حضور همه ى سلايق را بدهند قطعاً با اين رد صلاحيت ها مشاركت ها هم كاهش يابد ،