معترضین علیه حکومت و مقام شهادت

با گسترش وانتشاراخبارابعاد ناگوارسطح سرکوب جمهوری اسلامی و فشار افکار عمومی به ویژه پس از انتشار مهندس موسوی و گروههای جامعه مدنی از جمله هنرمندان و معلمان اکنون رهبرجمهوری اسلامی نظرش را در مورد اشرار تغییر داده وحتی برخی کشته شدگان تظاهرات اخیر را نیز شهید خوانده که نشان از سردر گمی در اتخاذ تصمیم در مورد این موضوع در حاکمییت میکند .
برهمین مبنا علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته در یک گزارش ارسالی بر اساس دستوری که بلافاصله پس از رخدادهای اخیر از سوی رهبر به دبیر شورای عالی امنیت ملی برای بررسی دقیق ریشه ها، عوامل و دلایل بروز ناارامیها و همچنین رسیدگی سریع به وضعیت جانباختگان و خانواده های آنان ابلاغ گردید تهیه و ارائه شدپیشنهادات شورا مورد تایید قرار داده است .
در این گزارش پیشنهاد شده که بر اساس چارچوبهای قانونی موجود شهروندان عادی که بدون داشتن هیچگونه نقشی در اعتراضات و اغتشاشهای اخیر و در میانه درگیریها جان باخته اند در حکم شهید محسوب شده و خانواده های انان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند‌.همچنین در خصوص قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحو جان خود را از دست داده اند موضوع پرداخت دیه و دلجویی از خانواده های آنان پیشنهاد گردید.و در مورد آن دسته از قربانیان حوادث اخیر نیز که به صورت مسلحانه و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته شده اند مقرر گردید پس از بررسی وضعیت و سوابق خانواده آنان ،حساب خانواده های موجه و ابرومند از فردی که اقدام به عمل مجرمانه نموده جدا شود و خانواده های آنان متناسبا مورد توجه و دلجویی قراربگیرند. که رهبر پیرامون نحوه مدیریت وضعیت جانباختگان و مصدومین حوادث با پیشنهادهای شورا موافقت کرده ودرمورد نحوه مواجهه با خانواده های گروه سوم نیز که قبلا به عنوان اشرار یاد میشد نیز امر بر رآفت اسلامی وتوجه به خانواده ها نمودند. ولذا برهمین مبنا از چندی قبل کار رسیدگی به پرونده های تشکیل شده برای جانباختگان و مصدومین رخدادهای اخیر در سطح استانها آغاز شده است.
این در حالی است در سخنرانیهای ابتدایی رهبر جمهوری اسلامی و تبیلیغات تلویزیونی گروههای حامی سلطنت طلبها و مجاهدین خلق عاملین اصلی تظاهرات خوانده شده بودند . ولی اکنون برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی تظاهر کنند گان علیه حکومت به عنوان شهید قلمداد شده اند که نشان میدهد چگونه حکومت برای حل تبعات ناشی از ضربه های اعتراضات سعی کرده با این روش از ابعاد هزینه های ان بکاهد .