ابراز امیدواری مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد بقای برجام

به گزارش رسانه ها ،جوسپ بورل مسئول جدید سیاست خارجی و امنیت مشترک اتحادیه اروپا و جانشین فدریکو موگرینی که پیش از این مسئولیت وزارت امور خارجه اسپانیا را برعهده داشت،در گفتگویی خاطر نشان کرد که ما اکنون هر کاری را که می توانیم برای حفظ برجام انجام می دهیم.و ما به دوستان ایرانی خود می گوییم که بهترین کار برای آنها این است که اجازه ندهند این توافق بمیرد.وی افزود این یک خطای بزرگ خواهد بود که آنها کاری انجام دهند که به مرگ و نابودی این توافق منجر شود.وی افزود ما بیشترین علاقه را برای حفظ و بقای توافق هسته ای داریم و از مقامهای ایرانی هم می خواهیم هر چه را که می توانند، انجام دهند تا این توافق زنده بماند.بورل همچنین بر لزوم اتخاذ سیاستهای ویژه اتحادیه اروپا در برابر اقدامات چالش برانگیز دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکا از جمله در مورد مسایل اقلیمی وزیست محیطی و سیاستهای یک جانبه گرایی تاکید کرد