کویت و طرح صلح هرمز

به گزارش رسانه ها در حالیکه قرار است در ماه جاری اجلاس شورای همکاری خلیج فارس در ریاض تشکیل جلسه دهد. صباح الخالد نخست‌وزیر کویت روز یکشنبه تأکید کرد که موفقیت ابتکار صلح هرمز پیشنهادی ایران به روابط تهران با کشورهای جهان بستگی دارد و بایستی این روابط طبیعی باشد.وی گفت اساس طرح صلح هرمز یک مسئولیت منطقه‌ای است، همچنانکه طرح‌های دیگری اعم از طرح نگهبان پیشنهادی آمریکا، طرح اروپا و روسیه در این باره وجود دارد.
وی افزود برای اینکه طرح ایران مقبول واقع شود بایستی رابطه تهران با کشورهای جهان یک رابطه طبیعی باشد و موفقیت طرح ایران نیز به فراهم شدن شرایط مناسب نیاز دارد. بنظر میرسد در اجلاس ریاض در این مورد نیز بحث و بررسی شود .
در این میان نیز یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان امروز دوشنبه به تهران می‌آید تاپامهای مبادله شده با کشورهای عربی را به ایران منقل کند