حمله تروریستی به یک کلیسا در بورکینا فاسو

به گزارش رویترزرویترز، مقامت محلی اعلام کردند که صبح یکشنبه در حمله مردان مسلح به یک کلیسا در شرق بورکینافاسو در هنگام برگزاری آیین عشاء ربانی دست کم چهارده تن از جمله تعدادی نوجوان به ضرب گلوله کشته شدند.هنوز هویت این مهاجمان مسلح مشخص نشده است و جزئیات بیشتری از این حمله در دست نیست.
گفتنی است که در سال جاری تروریست های داعش و القاعده در بورکینافاسو تنشهای قومی و مذهبی را تشدید کرده و بخشهای وسیعی از این کشور آفریقایی به ویژه در مناطق شمالی و هم مرز با کشور مالی را غیرقابل کنترل ساخته است.
روز ششم نوامبر سال جاری نیز مردان مسلح با آتش گشودن به روی کاروانی از اتوبوسهای حامل کارگران معدن 39نفر را به کام مرگ فرستادند.بورکینافاسو سال گذشته شاهد افزایش خشونتهایی بود که به مرگ صدها نفر و آوارگی یک میلیون نفر انجامید.