تغییر نسل کنونی در ایران و چالش قانون اساسی

آيت الله موسوى بجنوردى ، فقيه و مجتهد حوزه و نماينده ى آیت الله خمینی شوراى عالى قضائى و پدر همسر سید حسن خمینی و يكى از افرادى كه در تدوين قانون اساسى كشور نقش داشته درمصاحبه ای گفته هر قانونى بايد بر اساس شرايط زمانى و تغييرات جامعه تغيير كند ، قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز بايد در فواصل مختلف مورد تجديد نظر قرار مى گرفت و شرايط زمانى در آن لحاظ مى شد ، در مقاطع مختلف بايد قانون را مورد بررسى قرار داد كه آيا چنين قانونى مى تواند پاسخگوى شرايط حاضر جامعه باشد يا خير ، بجنوردى ادامه داد :زمانى كه ما قانون اساسى را تدوين مى كرديم به تحولات اجتماعى آينده فكر مى كرديم اما هيچ گاه فكر نمى كرديم قانون اساسى به شكل امروز در جامعه اجرا شود ، گذر زمان در انديشه ها تاثير گذار است ، بايد بپذيريم كه دغدغه هاى نسل جديد با دغدغه هاى گذشته متفاوت است ، به همين دليل نيز قانون اساسى امروز جامعه ، نياز به تجديد نظر و تطابق بادغدغه هاى نسل جديد دارد.
موسوى بجنوردى در رابطه با اينكه با وجود اين فشارهاى حداكثرى كه روى زندگى مردم سايه انداخته ولى باز هم مردم در انتخابات شركت خواهند كرد گفت :ما ملت بزرگ و هوشمندى داريم كه هرگز نبايد دستكم گرفتشان ، در آينده مردم ثابت خواهند كرد كه فشارها و حيله هاى امريكا و ايادى اش در ميزان مشاركت آنها در انتخابات تاثير گذار نخواهد بود و سربلند از اين آزمون بيرون خواهند آمد
آيت الله بجنوردى در خصوص نقش نظارتى شوراى نگهبان و ديدگاه خودش در اين زمينه گفت : من با رئيس جمهور موافقم كه شوراى نگهبان بايد فقط بر انتخابات نظارت كند ، سيد حسن خمينى براى مجلس خبرگان كانديد شد ولى شوراى نگهبان رد صلاحيتش كرد در حاليكه يقين دارم سواد ايشان از تمام افراد تاييد صلاحيت شده بالاتر است ، بنده نيز در انتخابات ثبت نام كردم و رد صلاحيت شدم در هر صورت آنچه كه براى ما اهميت دارد حفظ نظام است كه در راه آن تلاش خواهيم كرد
يك نكته ى اساسى در رابطه با شوراى نگهبان اين است كه قانون اساسى براى شوراى نگهبان حد و مرزى را تعريف كرده و در نظر گرفته كه ظاهراً اين حد و مرز رعايت نمى شود و كسانى كه در اين منصب قرار مى گيرند انگار در راستاى منافع خودشان فعاليت مى كنند نه منافع ملى كشورشان آيت الله بجنوردى در رابطه با وجود سعه ى صدر بيشتر نسبت به جريان هاى سياسى گفت : بنده حدود ١٢ سال در نجف شاگرد حضرت امام بودم و اجتهادم را از ايشان گرفتم و عضو شوراى عالى قضائى انقلابم كردند وقتى بنده تاييد صلاحيت نمى شوم چه معنايى دارد ؟ پاسخ روشن است
آيت الله بجنوردى در رابطه با مشكلات قانون اساسى و اجراى قانون اساسى يادآور شد : بنده معتقدم اگر به خوبى به قانون اساسى عمل شود بسيارى از مشكلات حل خواهد شد ، بنده در گذشته فكر مى كردم بايد قضات از ميان مردان انتخاب شود حال كه در دانشگاه هاى مختلف در حال تدريس هستم به اين نتيجه رسيدم كه بسيارى از زنان از توانايى بالاترى نسبت به مردان برخوردارند پس مسئولين بايد اين پتانسيل در زنان را در نظر بگيرند و تلاش كنند از ظرفيت هاى زنان در مبحث مديريت جامعه استفاده كنند بجنوردى در خصوص ارتباط افزايش فساد اقتصادى با عدم تجديد نظر در قوانين گفت :قوه ى قضائيه بايد پشت سر قانون حركت كند ، قانون گذار هم بايد از كسانى انتخاب شوند كه داراى بينش سياسى عميق و سعه ى صدر باشند ، مردم هم بايد در آزادى كامل زندگى كنند و قانون اساسى هم اجرا شود و مجرى قانون هم اعمال قانون كندبا پرونده هاى فساد اقتصادى هم بايد مبارزه كرد البته تا وقتى نظارت دقيق و همه جانبه روى بخش هاى اقتصادى وجود نداشته باشد نمى توان فساد اقتصادى را ريشه كن كرد البته امكان دارد بخش هايى از فسادهايى كه از امروز افشا مى شود نتيجه ى عملكرد و رفتار ديروز باشد و ريشه در گذشته داشته باشد يا فردى كه تا ديروز انقلابى بوده امروز دچار حب دنيا و ثروت اندوزى شده و به همين دليل نبايد رفتار اين افراد را به پاى نظام نوشت .موسوى بجنوردى در خصوص نزديك بودن به انتخابات مجلس و اينكه مجلس آينده بايد كدامين مسائل مهم را در دستور كار خويش قرار دهد تاكيد كرد : از مهم ترين مسايل مهم امروز مردم كشورمان مشكلات اقتصادى است از اين رو مجلس آينده بايد به حل مشكلات اقتصادى و معيشتى مردم به صورت جدى بپردازد ، نوع نگرش مسئولين به طبقات بالا و پايين جامعه حل شود ومسئولين بايد به دنبال ريشه كن كردن فقر باشند چون فقر منجر به كفر مى شودموسوى بجنوردى در خصوص ميزان رضايت از عملكرد دولت روحانى گفت : بنده آقاى روحانى را انسانى شايسته و سالم مى دانم رقيب ايشان آقاى رئيسى هم انسان سالمى هستند زيرا شناخت كاملى از وى دارم در مورد روحانى معتقدم ايشان بايد چند ناسخ داشته باشد و نياز به راهنما دارد چه فايده كه تنها به تملق گويى رييس جمهور بپردازندبه هر حال بنده سال هاى زيادى است كه با آقاى روحانى آشنايى دارم و ايشان را فرد صالحى مى دانم