انتقاد نمایندگان مجلس از بی خبری در حوزه سیاست خارجی

بدنبال تحرکات دیپلماتیک اخیر در سیاست خارجی  برخى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ، در واكنش به حوزه سياست خارجى هر دو مجلس از مطلع نبودن مسئولان دو مجلس و حتى دولت به شدت به بيخبرى سياست خارجى مسئولين مذكور انتقاد كردند على مطهرى نماينده و عضو كميسيون فرهنگى مجلس در مصاحبه ای با صراحت و با لحنى به شدت انتقادى از بى اطلاع بودن مجلس و وزارت خارجه در ارتباط با پيغام نماينده ى سلطان قابوس براى ايران انتقاد كرد. مطهرى همچنین با نگاهى به ديپلماسى جديد و ديدارهاى به يك معنا ميانجى گرايانه برخى كشورها براى كاستن تنشهاى تهران و واشنگتن در منطقه اظهار داشت اين كشورها نگران منافع خودشان هستند و ژاپن هم شامل همين اصل مى شود على مطهرى در همين زمينه گفت  اينكه نخست وزير ژاپن قرار است ميانجگرى كند و يا اگر از سوى سلطان قابوس نماينده اى به كشورمان آمده است كه نه مجلس ونه حتى وزير خارجه از آن بى خبرند روش بسيار بدى است كه مسئولان قانونى در جريان اين امور نيستند و بدتر اينكه ما نه مى دانيم چه پيامى آورده شده است و حتى پاسخ ها چه بوده است على مطهرى با اشاره به اين موضوع كه گزارشى در اين زمينه به مجلس ارائه نمى شود چرا كه وقتى وزير امور خارجه بى اطلاع است و ما هم همينطور پس تنها اطلاعاتى كه ما آر آنها باخبر هستيم .اين است كه وزير امور خارجه به طور مستقيم در جريان امور نبوده و هيچ گونه نقشى هم نداشته است .چند ماهى است كه برخى از مسئولان دولت و مقامات وزارت خارجه ايران با واكنش به وجود نهادهاى موازى در بعضى از دستگاهها دلخور و گله مندند و از اتفاقات و گفتمان هاى بدون اطلاع دادن به حوزه آنها به شدت انتقاد مى كنند كه براى نمونه مدتى پيش آقاى ظريف وزير امور خارجه در همين زمينه نسبت به سفر بشار اسد به تهران واكنش نشان داد و اظهار بى اطلاعى نمود كه با عدم حضور در نشست با رييس دولت استعفا داد كه البته با وساطت برخى از مسؤولين استعفايش را پس گرفت كه اكنون هم دقيقاً موضوعى مشابه با سفر بشار اسد به تهران صورت گرفته يعنى ميانجى عماني به ايران سفر كرده بدون اينكه مجلس و دولت از آن خبر داشته باشند