001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

تهدید مجدد امریکا علیه روسیه

آلکساندر نوواک و ریک پری وزیران انرژی روسیه و آمریکا روز پنجشنبه در مسکو در خصوص مسائل مربوط به بازارهای نفت و گاز، موضوعات دوجانبه و مساله تحریم های آمریکا گفت وگو کردند.
وزیر انرژی آمریکا پس از این دیدار در جمع خبرنگاران گفت که آمریکا قصد اعمال تحریم های بیشتر علیه طرح های انرژی روسیه و نیز طرح خط لوله گاز نورث استریم -2 دارد. این خط برای انتقال سالانه 55 میلیارد متر مکعب گاز روسیه به آلمان از طریق دریای بالتیک است و بوسیله شرکت گازپروم برای برون رفت روسیه از مسیر کنونی اوکراین برای گاز رسانی به اروپا برنامه ریزی شده است
الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه نیز در دیدار با وزیر انرژی آمریکا از امکان اعمال تحریم ها علیه طرح خط لوله گاز نورث استریم 2 ابراز نگرانی کرد.نوواک گفت که روسیه به قابلیت رقابت گاز صادراتی خود به اروپا اعتماد دارد و قصد ندارد مانع ارسال گاز مایع آمریکا به بازارهای اروپایی شود. وی همچنین گفت که کشورش خواهان ایجاد صندوق مشترک سرمایه گذاری در عرصه انرژی با آمریکا است.